บริการ STKS Delivery (Delivery Service)

บริการที่ตอบโจทย์สำหรับชุมชนนักวิจัย บุคลากร สวทช. ที่ไม่สะดวกเดินทางมายืมด้วยตนเอง STKS จัดให้มีบริการนำส่งทรัพยากรสารสนเทศที่ต้องการให้กับผู้ใช้บริการโดยจัดส่งระหว่างอาคารภายในอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สำหรับอาคารโยธี และบุคลากร สวทช. ที่ปฏิบัติงาน ณ EECi จัดส่งไปกับรถตู้บริการระหว่างอาคาร

 

ข้อมูลการติดต่อ กรณ์กรวีร์ ช่างคิด โทรศัพท์ 0 2564 7000 ต่อ 1244 หรือ 1235  อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.