บริการ STKS Delivery (Delivery Service)

เป็นบริการที่ตอบโจทย์ สำหรับชุมชนนักวิจัย บุคลากร สวทช. ที่ไม่สะดวกเดินทางมายืมได้ด้วยตนเอง  STKS จึงจัดให้บริการจัดนำส่งทรัพยากรสารสนเทศ ที่ต้องการถึงมือผู้ใช้บริการ โดยกำหนดให้บริการ 2 วัน 

  • วันอังคาร  ช่วงเวลา 14.30-16.00 น.
  • วันพฤหัสบดี ช่วงเวลา 14.30-16.00 น.

 

 ข้อมูลการติดต่อ วารี ฉายาประจักษ์กุล โทรศัพท์ 0-2564-7000 ต่อ 1244 e-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.