อาหารสมอง
แนะนำทรัพยากรสารสนเทศ

ระบบสืบค้นรายการทรัพยาการสารสนเทศห้องสมุด (OPAC)

คำค้นสูงสุด

ประจำเดือน :

จำนวน ครั้ง

เวลาเปิดให้บริการวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลา 8.00 น. - 17.00 น.

ฝ่ายบริการความรุู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

111 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

โทรศัพท์ 0-2564-7000 # 1244