ก่อนแนะนำ Open Access ขอกล่าวถึงคลังบทความที่ให้บริการเอกสารฉบับเต็มที่มีลิขสิทธิ์แต่ให้คนเข้าใช้ได้อย่างเสรีและไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ โดยไม่ได้รับอนุญาต​จากเจ้าของลิขสิทธิ์​ จึงถือว่าเข้าข่ายผิดกฎหมาย นั่นคือ 'Sci-hub'

Sci-hub คืออะไร?

Sci-hub คือ คลังที่รวบรวมและเผยแพร่บทความวิชาการฉบับเต็มที่ยังคงอยู่ภายใต้กฎหมายลิขสิทธิ์ที่สิทธิ์เป็นของสำนักพิมพ์ผู้จัดพิมพ์ การให้ผู้คนทั่วไปสามารถเข้าถึงบทความวิชาการฉบับเต็มที่มีค่าใช้จ่ายโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายและไม่ต้องสมัครสมาชิกของ Sci-hub โดยไม่ได้รับอนุญาต​จากเจ้าของลิขสิทธิ์​ จึงถือเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ของสำนักพิมพ์ผู้จัดพิมพ์ หรือเจ้าของลิขสิทธิ์


การค้นหาและการเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศหรือสื่อออนไลน์ในปัจจุบันเป็นเรื่องที่สามารถทำได้ง่ายและสะดวกด้วยความสามารถของอินเทอร์เน็ต อย่างไรก็ตามประเด็นที่ต้องดำเนินการก่อนและดำเนินการควบคู่เสมอ คือ การสร้างและส่งเสริมความตระหนัก เรื่อง การใช้ทรัพยากรสารสนเทศหรือสื่อออนไลน์อย่างมีจริยธรรมและถูกต้องตามกฎหมายกฎหมาย

แหล่งสารสนเทศทางเลือก:

1. ใช้บริการฐานข้อมูลออนไลน์วิชาการที่สวทช. บอกรับ โดยสามารถเข้าถึงได้ที่ https://www.nstda.or.th/stks/online-database.html
2. ใช้บริการแหล่งสารสนเทศแบบเปิด (Open Access) ที่น่าเชื่อถือ ซึ่งสามารถเข้าใช้งานได้จากแหล่งต่างๆ ดังที่จัดกลุ่มไว้ด้านล่างนี้
3. หากบทความหรืองานวิจัยที่ท่านต้องการไม่สามารถเข้าถึงได้ในฐานข้อมูลที่สวทช. บอกรับ สามารถติดต่อขอใช้บริการเอกสารฉบับเต็ม (Document Delivery Service: DDS) โดยส่งอีเมลพร้อมรายละเอียดบทความหรืองานวิจัยที่ท่านต้องการมาที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Open Access (OA)

    OA in Materials Science

   OA in Scholarly Search Engines

   OA in Biotechnology / Medical Research

   OA in Theses / Dissertations

   OA in Reference Collection

  OA in Patent

   OA in Book

   OA in Scholarly Databases

 

ข้อมูลการติดต่อ พรพรรณ บุญยะทิม โทรศัพท์ 0-2564-7000 ต่อ 1238 e-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.