ก่อนแนะนำ Open Access ขอกล่าวถึงคลังบทความที่ให้บริการเอกสารฉบับเต็มที่มีลิขสิทธิ์แต่ให้คนเข้าใช้ได้อย่างเสรีและไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ โดยไม่ได้รับอนุญาต​จากเจ้าของลิขสิทธิ์​ จึงถือว่าเข้าข่ายผิดกฎหมาย นั่นคือ 'Sci-hub'

Sci-hub คืออะไร?

Sci-hub คือ คลังที่รวบรวมและเผยแพร่บทความวิชาการฉบับเต็มที่ยังคงอยู่ภายใต้กฎหมายลิขสิทธิ์ที่สิทธิ์เป็นของสำนักพิมพ์ผู้จัดพิมพ์ การให้ผู้คนทั่วไปสามารถเข้าถึงบทความวิชาการฉบับเต็มที่มีค่าใช้จ่ายโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายและไม่ต้องสมัครสมาชิกของ Sci-hub โดยไม่ได้รับอนุญาต​จากเจ้าของลิขสิทธิ์​ จึงถือเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ของสำนักพิมพ์ผู้จัดพิมพ์ หรือเจ้าของลิขสิทธิ์


การค้นหาและการเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศหรือสื่อออนไลน์ในปัจจุบันเป็นเรื่องที่สามารถทำได้ง่ายและสะดวกด้วยความสามารถของอินเทอร์เน็ต อย่างไรก็ตามประเด็นที่ต้องดำเนินการก่อนและดำเนินการควบคู่เสมอ คือ การสร้างและส่งเสริมความตระหนัก เรื่อง การใช้ทรัพยากรสารสนเทศหรือสื่อออนไลน์อย่างมีจริยธรรมและถูกต้องตามกฎหมายกฎหมาย

แหล่งสารสนเทศทางเลือก:

1. ใช้บริการฐานข้อมูลออนไลน์วิชาการที่สวทช. บอกรับ โดยสามารถเข้าถึงได้ที่ https://www.nstda.or.th/stks/online-database.html
2. ใช้บริการแหล่งสารสนเทศแบบเปิด (Open Access) ที่น่าเชื่อถือ ซึ่งสามารถเข้าใช้งานได้จากแหล่งหรือเว็บไซต์สำนักพิมพ์/วารสารต่างๆ ดังที่จัดกลุ่มไว้ด้านล่างนี้
3. หากบทความหรืองานวิจัยที่ท่านต้องการไม่สามารถเข้าถึงได้ในฐานข้อมูลที่สวทช. บอกรับ สามารถติดต่อขอใช้บริการเอกสารฉบับเต็ม (Document Delivery Service: DDS) โดยส่งอีเมลพร้อมรายละเอียดบทความหรืองานวิจัยที่ท่านต้องการมาที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

OA resources ถูกรวบรวมเพื่อเป็นแหล่งสารสนเทศทางเลือกให้กับนักวิจัย และผู้ใช้บริการ แหล่งสารสนเทศนี้ประกอบไปด้วยสาขาวิชาหลัก 5 สาขาตามศูนย์วิจัยภายใต้สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ภายใต้แต่ละสาขาวิชาจัดเรียงตามลำดับการเพิ่มชื่อแหล่งหรือวารสาร  

OA Portal/Directory/Search Engine

Electronics and Computer Technology 

Energy technology

 Genetic Engineering and Biotechnology

 Metal and Materials Science

Nanotechnology

Multidisciplinary OA

 

ข้อมูลการติดต่อ งานบริการและจัดการความรู้ โทร 1244 email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.