บริการฐานข้อมูลออนไลน์ (Online Database) เพื่อชุมชนวิจัย และวิชาการ

ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ดำเนินการบอกรับฐานข้อมูลออนไลน์เชิงพาณิชย์ และเครื่องมือสนับสนุนการวิจัยพัฒนาที่เกี่ยวข้อง อันประกอบด้วย

 

 

(ทั้งนี้การเข้าใช้งาน จำเป็นต้องผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต สวทช. ทั้งนี้การใช้งานเครือข่ายภายนอก สวทช. เช่น อินเทอร์เน็ตบ้าน/ เครือข่ายอินเทอร์เน็ตผ่านสัญญาณมือถือ / เครือข่ายอินเทอร์เน็ตของสถานที่อื่นใด ต้องล็อกอินเข้าระบบ VPN ของ สวทช. ก่อน)

  • การเข้าใช้บริการฐานข้อมูลออนไลน์ เมื่อใช้งานอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เชื่อมต่อกับเครือข่ายภายนอก สวทช. (อินเทอร์เน็ตบ้าน/ เครือข่ายอินเทอร์เน็ตผ่านสัญญาณมือถือ 4G/ เครือข่ายอินเทอร์เน็ตของสถานที่อื่นใด) ต้องล็อกอินเข้าระบบ SSL VPN ของ สวทช. ก่อน ด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งดังต่อไปนี้

 

 

ข้อมูลการติดต่อ: พรพรรณ บุญยะทิม โทรศัพท์ 0-2564-7000 ต่อ 1238 e-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.