บริการยืมระหว่างห้องสมุด

ห้องสมุดกลาง สวทช. มีความร่วมมือกับเครือข่าย หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และห้องสมุดสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย ด้านการใช้ทรัพยากรสารสนเทศร่วมกัน  หากผู้ใช้บริการ สวทช. ตรวจสอบพบรายการใดที่มีให้บริการห้องสมุดดังกล่าว มารับแบบฟอร์มการยืมระหว่างห้องสมุด ที่ STKS  เพื่อนำไปยืมที่ห้องสมุดดังกล่าว

 

ข้อมูลการติดต่อ วารี ฉายาประจักษ์กุล โทรศัพท์ 0-2564-7000 ต่อ 1244 e-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.