บริการเอกสารฉบับเต็ม (Document Delivery Service)

บริการให้เพื่อรองรับความต้องการแหล่งความรู้ของผู้ใช้บริการแบบครบวงจร โดยเป็นสื่อกลางในการติดต่อหน่วยบริการเอกสาร จากแหล่งพันธมิตรคุณภาพทั้งภายในและต่างประเทศ  ผู้บริหาร นักวิจัย และผู้ใช้ทั่วไปสามารถได้รับความรู้เพื่อประกอบธุรกิจและการบริการที่มีคุณภาพได้อย่างรวดเร็ว ด้วยความรู้หลายรูปแบบ จากเอกสารวิชาการทุกประเภท บทความจากหนังสือและวารสาร รายงานการประชุม/การวิจัย บริการยืมหนังสือจากในและต่างประเทศ 

อัตราค่าบริการ

ค่าบริการสั่งซื้อ

  • หนังสือ /เอกสาร จากต่างประเทศ      600.00   บาท/เรื่อง

  • วารสารต่างประเทศ                   ราชการ      750.00 บาท ด่วน 3,400.00 บาท                                           
                                               เอกชน      950.00 บาท ด่วน 3,600.00 บาท

 

ข้อมูลการติดต่อ วารี ฉายาประจักษ์กุล โทรศัพท์ 0-2564-7000 ต่อ 1244 e-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.