บริการวารสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Journals)

ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (STKS) ได้จัดบริการวารสารอิเล็กทรอนิกส์ในเนื้อหาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้แก่ชุมชนวิจัย สวทช. บุคลากร สวทช. สามารถสืบค้นข้อมูลและดาวน์โหลดบทความฉบับเต็มได้ ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

2024 e-Journals subscription for NSTDA (Full Text Available)

ACS : American Chemical Society (66 Online Journals) All titles starting 1996 – 2024

ASM : American Society for Microbiology (11 Online Journals

2010-2024 Individual Subscription (Contact: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

A

B

C

F

I

L

M

  • Mycotaxon (2010-2017) Contact: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

N

O

  • Optics InfoBase (2011) Contact : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

P

RSC Publishing (34 Online Journals) Partial Open Access Journal

S

  • Science Online (2013-2016) Contact : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
  • Science Communication (2006-2007)
  • Scientometrics (2003-2008)
  • Spectroscopy Letters (2001-2007)

T

ข้อมูลการติดต่อ พรพรรณ บุญยะทิม โทรศัพท์ 0-2564-7000 ต่อ 1238 e-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.