STKS Knowledge Sharing ครั้งที่ 9/2567

กรณีศึกษาการลงรายการข้อมูลวัตถุพิพิธภัณฑ์ด้วย CollectiveAccess [ความสำคัญของมาตรฐาน มาตรฐานการลงรายการ และการ integrate กับระบบ]

วันศุกร์ที่ 6 กันยายน 2567 เวลา 13.00 - 15.00 น. รูปแบบ Online

 

ลงทะเบียนเข้าร่วม

หัวข้อการบรรยาย

  • ความสำคัญของมาตรฐาน กับการลงรายการ
  • มาตรฐานเมทาดาทาพิพิธภัณฑ์และการลงรายการ
  • ตัวอย่างพิพิธภัณฑ์ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

 

วิทยากรโดย

  • ดร.ฐิติมา ดีบุญมี ณ ชุมแพ
    ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (STKS)
    สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
  • นาวสาวดุษฏีพร ชาติบบุตร

 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

ผู้เข้ารับฟังการบรรยายรู้จักมาตรฐานเมทาดาทาที่นำไปใช้กับงานที่เกี่ยวข้องได้

   

 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

*** รอรับชมวิดีโอย้อนหลังและเอกสารประกอบการบรรยายได้ที่นี่ ***