STKS Knowledge Sharing ครั้งที่ 8/2567

การบริหารจัดการข้อมูลวัตถุพิพิธภัณฑ์ด้วย CollectiveAccess [เชิงระบบ]

วันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2567 เวลา 13.00 - 15.00 น. รูปแบบ Online

 

ลงทะเบียนเข้าร่วม

หัวข้อการบรรยาย

  • CollectiveAccess เป็นซอฟต์แวร์แบบเปิด ที่ถูกออกแบบมาเพื่อรองรับการทำงานกับทรัพยากรสารสนเทศหลากหลายรูปแบบ เป็นผู้ช่วยในการสร้างชุดเมทาดาทา ส่วนมากใช้ในการลงรายการเผยแพร่ข้อมูลวัตถุในพิพิธภัณฑ์ รวมทั้งยังใช้สร้างคอลเล็กชันดิจิทัลเองได้ ช่วยให้องค์กรที่มีคลังข้อมูลทางวัตถุที่ใหญ่ สามารถบริหารจัดการข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

วิทยากรโดย

นายนพพร ม่วงระย้า และ นายพีรภัฎ บุญชู
ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (STKS)
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

ผู้เข้ารับฟังการบรรยายรู้จักเครื่องมือที่สามารถนำไปประยุกต์ในการจัดทำระบบฐานข้อมูล หรือระบบจัดการข้อมูลวัตถุพิพิธภัณฑ์ ในหน่วยงานของตนเองได้

   

 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

*** รอรับชมวิดีโอย้อนหลังและเอกสารประกอบการบรรยายได้ที่นี่ ***