STKS Knowledge Sharing ครั้งที่ 3/2567

จัดการข้อมูลยุคใหม่ด้วย Power Query เพื่อการประยุกต์ใช้งานจริง

 วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2567 เวลา 10:00 - 12:00 น. รูปแบบ Online

 

หัวข้อการบรรยาย

แนะนำการจัดการข้อมูลด้วย Power Query และเทคนิคการจัดการ Query ที่หลากหลาย เช่น การรวมข้อมูลหลายๆ ชีทให้เป็นข้อมูลในชีทเดียว (combine sheets) การรวมข้อมูลหลายๆ ไฟล์จากโฟลเดอร์เดียวกันให้เป็นข้อมูลในไฟล์เดียว (combine files) และ การเชื่อมโยงข้อมูลหลายๆ ตารางที่มีความสัมพันธ์กันให้เป็นข้อมูลในไฟล์เดียว (merge Queries)

วิทยากรโดย

  • สุธิดา กุลวัฒนาภรณ์
    ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (STKS)
    สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

ผู้เข้ารับฟังการบรรยายมีความรู้และความเข้าใจในการจัดการข้อมูลด้วย Power Query และสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและต่อยอดไปยังการวิเคราะห์ข้อมูล

 

ลงทะเบียนเข้าร่วม

  

 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

*** รอรับชมวิดีโอย้อนหลังและเอกสารประกอบการบรรยายได้ที่นี่ ***