กิจกรรมต่างๆ ที่ทาง STKS จัดขึ้นจะมีเอกสารต่างๆ ประกอบการจัดกิจกรรมซึ่งผู้ที่ได้เข้าร่วมจะได้รับเอกสาร และผู้เข้าร่วมกิจกรรมนั้นอาจสนใจ ทาง STKS จึงได้จัดทำเอกสารความรู้เพื่อใช้เป็นช่องทางในการประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ที่ได้จัดขึ้น เพื่อเป็นความรู้ หรือเป็นแนวทางในการทำงาน ซึ่งในเนื้อหานี้จะเป็นแหล่งรวมรวมเอกสารความรู้ เช่น โปสเตอร์ แผ่นพับ ที่เคยจัดทำโดยทาง STKS หากสนใจจะนำไปเผยแพร่สามารถดาวน์โหลดไปใช้งานได้

 

 

คลิกเพื่อแสดงภาพโปสเตอร์ต่างๆ