วันอังคารที่ 23 มกราคม 2567 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดย ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (STKS) ให้การต้อนรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร จากกิจกรรมค่ายจุดประกายโครงงานวิทยาศาสตร์ โดยมีบุคลากร STKS ร่วมบรรยายแนะนำฝ่ายฯ และบริการต่างๆ ให้แก่นักเรียน จำนวน 70 คน ณ STKS

ภาพบรรยากาศ