วันที่ 28 เมษายน 2565 ดร. ฐิติมา ดีบุญมี ณ ชุมแพ ผู้จัดการ งานบริการและจัดการความรู้ ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (STKS) ได้รับเชิญจาก บ. การบินไทย จำกัด (มหาชน) เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง การจัดการความรู้สู่การขับเคลื่อนองค์กรอย่างยั่งยืน แก่ผู้บริหารระดับ 8 ขึ้นไป และคณะทำงานที่เกี่ยวข้องของ บ. การบินไทย จำกัด (มหาชน) จำนวน 106 ท่าน ด้วย Virtual Classroom ผ่าน MS Teams