วันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2563 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดย ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (STKS) ให้การต้อนรับนักเรียนทุนในโครงการ JSTP-SCB ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2-3 จากกิจกรรมค่ายสนุกคิดกับโครงงานวิทยาศาสตร์ โดยมีบุคลากร STKS ร่วมบรรยายแนะนำฝ่ายฯ และบริการต่างๆ ให้แก่นักเรียนทุนฯ จำนวน 25 คน ณ STKS

ภาพบรรยากาศ