นางรังสิมา เพ็ชรเม็ดใหญ่ หัวหน้างาน งานบริการความรู้และห้องสมุด ได้รับเชิญจากสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ เป็นวิทยากรเรื่อง เทคนิคการสืบค้นข้อมูลสิทธิบัตรเพื่องานวิจัยและใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ จำนวน 50 คน ในวันพฤหัสบดีที่ 13 มีนาคม 2557 เวลา 09.30 - 11.00 น. ณ ห้องหว้ากอ 1-2 ชั้น 14 อาคารจามจุรีสแควร์ กรุงเทพฯ

ภาพบรรยากาศ

alt  alt  alt  alt