นางรังสิมา เพ็ชรเม็ดใหญ่ รองผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นางสาวพรพรรณ บุญยะทิม เจ้าหน้าที่สารสนเทศ และ นายศตพล ยศกรกุล เจ้าหน้าที่สารสนเทศ เข้าร่วมบรรยายโปรแกรมพัฒนาศักยภาพการเข้าสู่ตำแหน่งนักวิจัย ศว. ในหัวข้อ "นโยบายการใช้ Lab Notebook ของเอ็มเทค และ Patent Search" มีผู้เข้าร่วมฟังการบรรยายจำนวน 15 คน ในวันอังคารที่ 20 พฤษภาคม 2557 เวลา 10.15 - 11.45 น. ณ ห้อง M120 อาคารเอ็มเทค สวทช.

ภาพบรรยากาศ

alt  alt  alt  alt  alt