ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (STKS) ร่วมกับบริษัท Thomson Reuters จัดสัมมนาเรื่อง "DISCOVER. AUTHOR. PUBLISH. BENCHMARK" โดยผู้แทนจากประเทศสิงคโปร์ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย ได้แก่ Dr.Ning Ning จากบริษัท Thomson Reuters และนายจิรวัฒน์ พรหมพร จากบริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด มาบรรยายแนะนำพร้อมสาธิตฐานข้อมูลและบริการ ได้แก่ Web of Science, Journal Citation Reports, EndNote โดยมีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมงานจำนวน 31 คน วันอังคารที่ 16 กันยายน 2557 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุม 113 (Auditorium) อาคารสำนักงานกลาง อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย

ภาพบรรยากาศ

alt  alt  alt  alt  alt  alt  alt  alt  alt  alt