นายบุญเลิศ อรุณพิบูลย์  รองผู้อำนวยการฝ่าย เข้าร่วมประชุม เรื่อง คลังใบลาน กับพระสงฆ์พร้อมฆราวาส  วัดพระธรรมกาย พร้อมเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 17 คน วันจันทร์ที่ 20 ตุลาคม 2557 เวลา 13.00 - 15.00 น. ณ ห้องประชุม CO-514 อาคารสำนักงานกลาง อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย

ภาพบรรยากาศ

alt  alt  alt  alt  alt  alt