ขอเชิญพบกับการบรรยายพิเศษโดย ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล และ รศ.ยืน ภู่วรวรรณ เกี่ยวกับการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนในยุคดิจิทัลได้ครับ วันที่ 31 มีนาคมนี้

ดังรายละเอียด http://www.nstda.or.th/nac2015/download/seminar/31-CO-113-Update.pdf

 

รับชมภาพกิจกรรม

รับชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก

.