ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (STKS) ได้รับรางวัล 5ส รองชนะเลิศ อันดับที่ 2 กลุ่ม C (ที่มีพื้นที่ตั้งแต่ 10 ตารางเมตรขึ้นไป) จัดโดยฝ่ายกลยุทธ์บุคคลและพัฒนาองค์กร โดยมี ดร. ลดาวัลย์ กระแสร์ชล รองผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ได้เป็นเกียรติมอบรางวัล ในวันพุธที่ 30 กันยายน 2558 เวลา 13.30 - 15.30 น. ณ ห้องออดิทอเรียม (CO-113) อาคารสำนักงานกลาง อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย

ภาพบรรยากาศ

alt  alt  alt  alt