นายบุญเลิศ อรุณพิบูลย์ รองผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บรรยายในหัวข้อ การทำสื่อให้ถูกลิขสิทธิ์
วันพฤหัสบดีที่ 21 มกราคม 2559 เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ กรมทรัพยากรธรณี ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร

ภาพบรรยากาศ

alt  alt  alt  alt  alt  alt