ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (STKS) จัดสัมมนา Thomson Innovation : Analysis on Tech Screening FTO and Whitespace Seminar โดยผู้แทนจากประเทศสิงคโปร์ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายได้แก่ Mr. Eric Khoo, Solution Consultant, IP Solutions, Thomson Reuters Singapore โดยมีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมงานจำนวน 50 คน วันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุม CO-110 (Theater) อาคารสำนักงานกลาง อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย

ภาพบรรยากาศ

alt  alt  alt  alt  alt  alt  alt  alt