ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (STKS) ร่วมกับบริษัท Thomson Reuters จัดสัมมนา Thomson Innovation : Intermediate Training โดยผู้แทนจากประเทศญี่ปุ่น ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย ได้แก่ Mr.Charry Chu ผู้จัดการอาวุโส Intellectual Property & science บริษัท Thomson Reuters ร่วมบรรยายพร้อมสาธิต แนะนำเทคนิควิธีการสืบค้น ใน 2 หัวข้อหลัก คือ ข้อมูลสิทธิบัตรชุดพิเศษ Derwent World Patent Index,DWPI และ การวิเคราะห์สิทธิบัตรด้วย ThemeScape Map โดยมีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมงานจำนวน 57 คน วันพุธที่ 19 พฤศจิกายน 557 เวลา 09.00 - 11.30 น. ณ ห้องประชุม CO-110 (Theater) อาคารสำนักงานกลาง อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย

ภาพบรรยากาศ

alt  alt  alt  alt  alt  alt