บริการประชาชนฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 “1 ล้านโดส” เนื่องใน “วันมหิดล”

          สิ่งแรกที่ทุกคนบนโลกทำทุกครั้งที่หยิบมือถือ หรือเปิดทีวีในทุกวันนี้ คงไม่พ้นการเฝ้าดูตัวเลขผู้รอดชีวิตจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ด้วยความหวัง และคงปฏิเสธไม่ได้ถึงหนทางรอดทางเดียวของมวลมนุษยชาติ คือ “การสร้างภูมิคุ้มกัน” ด้วยการให้ประชากรโลกได้เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 ให้ได้มากที่สุด

          วันที่ 24 กันยายน ของทุกปี ตรงกับ “วันมหิดล” ภาพที่ทุกคนเห็นเป็นประจำทุกปี คือ “ธงวันมหิดล” ที่นักศึกษาแพทย์ และนักศึกษาจิตอาสาของมหาวิทยาลัยมหิดลทุกคนร่วมกันทำขึ้นเพื่อการระดมเงินบริจาคเพื่อผู้ป่วยยากไร้ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก “พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย”

          ที่ผ่านมา แม้การผลิตธงวันมหิดลนับแสนโดยการรวมพลังนักศึกษาแพทย์ และนักศึกษาจิตอาสาของมหาวิทยาลัยมหิดลทุกคนที่มาร่วมทุ่มเททำเพื่อผู้ป่วยด้อยโอกาส จะเป็นบททดสอบที่ท้าทายเพียงใด แต่ “วันมหิดล” ในปีนี้ เราจะได้เห็นคนไทยได้รับการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ครบ 1 ล้านโดส

          ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า นับตั้งแต่ที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 จนเป็นเวลาเกือบ 2 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล ในฐานะสถาบันหลักที่ทำหน้าที่ผลิตบุคลากรทางการแพทย์ให้กับประเทศไทย ไม่เคยหยุดยั้งที่จะทุ่มเททำทุกวิถีทางเพื่อให้ยอดผู้ป่วย COVID-19 ลดลง ด้วยภารกิจการจัดการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการรักษาผู้ป่วยจากโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 รวมทั้งระดมสรรพกำลังสนับสนุนการฉีดวัคซีนกว่า 800,000 โดสในช่วงเวลาที่ผ่านมา ทั้งนี้เพื่อตอบโจทย์สู่หนทางรอดของปวงชนชาวไทยจากโรคระบาดดังกล่าว

          จากการระดมสรรพกำลังบุคลากรทางการแพทย์จาก 4 ส่วนงานของ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้แก่ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี คณะเวชศาสตร์เขตร้อน และ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ที่ผ่านมาได้ร่วมให้บริการประชาชนคนไทยฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 ทั่วกรุงเทพฯ และปริมณฑล รวมทั้งสิ้น 11 จุด

          “ไม่มีใครรู้ว่าสถานการณ์ COVID-19 ที่ทุกคนบนโลกต้องเผชิญนี้จะต่อเนื่องยาวนานเพียงใด ทุกคนมีโอกาสติดเชื้อ และเสียชีวิตได้หากไม่ได้เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกัน ความหวังเดียวสู่หนทางรอดเดียวของพี่น้องชาวไทย คือ ทำอย่างไรให้เรามีภูมิคุ้มกันต่อโรค COVID-19 ได้เร็ว และมากที่สุด เพื่อให้ทุกชีวิตบนผืนแผ่นดินไทยอยู่ร่วมกันได้อย่างปลอดภัย ซึ่งประชาชนชาวไทยสามารถใช้สิทธิ์เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 เข็มที่ 1, 2 และ 3 ให้ครบ 1 ล้านโดส เนื่องใน “วันมหิดล” ได้ที่ศูนย์บริการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 พร้อมกันทั่วประเทศตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงสาธารณสุขในวันศุกร์ที่ 24 กันยายน 2564 นี้ พวกเราคนไทยจะได้กลับมายิ้มให้กัน เพื่อเป็นกำลังใจให้สามารถ “อยู่ร่วมกับ COVID-19″ อย่างเข้มแข็งและยั่งยืนได้ต่อไป” ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ กล่าวทิ้งท้าย

          ติดตามข่าวสารที่น่าสนใจจากมหาวิทยาลัยมหิดลได้ที่ www.mahidol.ac.th


ข่าวโดย
ฐิติรัตน์ เดชพรหม นักประชาสัมพันธ์ (ชำนาญการ)

ภาพประกอบออกแบบโดย
วรรณพร ยังศิริ นักวิชาการสารสนเทศ

งานสื่อสารองค์กร กองบริหารงานทั่วไป สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล โทร. 0-2849-6210

About Author