เปิดรับสมัครแล้ว RunSpace Innovation Challenge 2024 การแข่งขันนวัตกรรมอวกาศระดับนานาชาติ

RunSpace Innovation Challenge 2024  การแข่งขันนวัตกรรมอวกาศระดับนานาชาติ จัดโดย Industrial Development Administration (IDA) ไต้หวัน

โดยมี สวทช. และ AXIOM SPACE ร่วมเป็นพันธมิตรสนับสนุนและประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้เข้าร่วมแข่งขันจากนานาชาติ และจัด Workshop การฝึกอบรม เพื่อให้ความรู้ผู้สมัครได้เตรียมความพร้อมและสร้างเครือข่ายอุตสาหกรรมอวกาศ โดยทีมที่ได้รับคัดเลือกเข้ารอบสุดท้ายและผู้ชนะจะมีโอกาสร่วมงานกับผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอวกาศทั้งในประเทศและต่างประเทศ และสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลส่งเสริมการขาย เพื่อขยายโอกาสในการดำเนินธุรกิจอวกาศในอนาคต

คุณสมบัติผู้สมัคร
– ไม่จำกัดอายุ เชื้อชาติ และอาชีพ
– สมาชิกในทีมจำนวน 1 ถึง 5 คน

การแข่งขันแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม
1. Implement Category: เน้นความรู้ทางทฤษฎีและความสามารถทางเทคนิค
2. Innovation Category: เน้นนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์

ประกอบด้วย 4 หัวข้อ
1️. อุปกรณ์และบริการภาคพื้นดิน
2️. การผลิตดาวเทียม
3️. บริการข้อมูลดาวเทียม
4️. การปล่อยดาวเทียม

เงินรางวัล
กลุ่ม Implement Category
– รางวัลอันดับที่ 1 เงินรางวัล 300,000 ดอลลาร์ไต้หวัน
– รางวัลอันดับที่ 2 เงินรางวัล 150,000 ดอลลาร์ไต้หวัน
– รางวัลอันดับที่ 3 เงินรางวัล 100,000 ดอลลาร์ไต้หวัน

กลุ่ม Innovation Category
– รางวัลชมเชย เงินรางวัล 20,000 ดอลลาร์ไต้หวัน จำนวน 5 รางวัล

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครออนไลน์
https://runspacechallenge.com/en/

About Author