Podcast รายการ Sci เข้าหู EP8: “วิทย์พ่อโก้” ทำเรื่องวิทย์ให้สนุก

Podcast รายการ Sci เข้าหู EP8: “วิทย์พ่อโก้” ทำเรื่องวิทย์ให้สนุก

          การเรียนรู้วิทยาศาสตร์สำหรับเด็กเล็กๆ ระดับอนุบาลและประถมศึกษา โดยหยิบยกเรื่องใกล้ตัวในชีวิตประจำวันมาประยุกต์เป็นกิจกรรมสนุกๆ แล้วสอดแทรกคำอธิบายหลักการทางวิทยาศาสตร์แบบง่ายๆ สามารถช่วยประตุ้นความสนใจและพัฒนาการเรียนรู้พื้นฐานการคิดวิเคราะห์สำหรับเด็กๆ ได้เป็นอย่างดี

          รายการ Sci เข้าหู โดยนิตยสารสาระวิทย์ จึงได้เชิญ ดร.พงศกร สายเพ็ชร์ หรือ ดร.โก้ เจ้าของเพจ “วิทย์พ่อโก้” ผู้สร้างสรรค์บันทึกกิจกรรมวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กๆ ที่พร้อมให้ผู้ปกครองหรือคุณครู นำไปประยุกต์เล่นกับเด็กๆ ที่บ้านหรือที่โรงเรียนได้ ซึ่งปัจจุบัน ดร.โก้ เป็นอาจารย์พิเศษวิชา Scientific Research and Presentations ที่วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล และเป็นอาสาสมัครสอนวิทยาศาสตร์ให้เด็กระดับอนุบาลสามถึงมัธยมต้นที่โรงเรียนอนุบาลบ้านพลอยภูมิ และศูนย์การเรียนปฐมธรรม