เมื่อวันที่ 8-9 กุมภาพันธ์ 2567 สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร (สท.) สวทช. ร่วมกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติ์ธนัตถ์ ญาณพิสิษฐ์ ผู้อำนวยศูนย์ความเป็นเลิศด้านสิ่งทอพื้นเมืองแพรวากาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จัดอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยียกระดับคุณภาพผ้าไหมทอมือพื้นเมืองบ้านแสนสุข ต.ยะวึก อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ โดยมีคุณเอี้ยง วันดี ผู้นำกลุ่มผ้าไหมทอมือประยุกต์บ้านแสนสุข และสมาชิกในชุมชนกว่า 40 คน ร่วมเรียนรู้และทดสอบใช้เอนไซม์เอนอีซ (ENZease) ทำความสะอาดเส้นไหมของกลุ่มฯ กว่า 10 กิโลกรัม พร้อมทั้งสำรวจและเก็บตัวอย่างพืชในชุมชนเพื่อนำมาสกัดสี ได้แก่ เปลือกต้นธนนไชย (ภาษาเขมรเรียก หล่งจี๊) ใบต้นสะแบง (ภาษาเขมรเรียก ตราย) ร่วมกับการใช้มอร์แดนท์ต่างๆ ทำให้ได้สีทั้งหมด 6 เฉดสี ได้แก่ ชมพู ชมพูอ่อน น้ำตาลเข้ม น้ำตาลอ่อน น้ำตาลแดงและเทาดำ นอกจากนี้ยังได้ร่วมกันออกแบบลายไหมมัดหมี่ 4 ลาย

หลังได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมต่างๆ กลุ่มฯ ได้รับความรู้และเทคนิคการย้อมสีที่ได้รับจาก สวทช. ใช้เวลาย้อมไม่นาน ลดขั้นตอน ลดการใช้ความร้อน กลุ่มฯ จึงตั้งใจจะปรับเปลี่ยนการย้อมสีจากเดิมใช้เคมีเป็นย้อมสีธรรมชาติ เพื่อขยายไปกลุ่มลูกค้าที่ชื่นชอบผ้าไหมย้อมสีธรรมชาติ

สท.-ม.กาฬสินธุ์ เดินหน้ายกระดับ “ผ้าไหมทอมือพื้นเมืองสุรินทร์” ด้วยเทคโนโลยี