สารชีวภัณฑ์กำจัดศัตรูพืช

ไวรัส NPV กำจัดหนอนศัตรูพืช 1. ไวรัส NPV คืออะไร 2. วิธีสังเกตหนอนเพื่อการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ 3. Tips การใช้ NPV อย่างไรให้ได้ผลดีขึ้น 4. การต่อเชื้อไวรัส NPV ไว้ใช้ในครั้งต่อไป บิวเวอเรีย บาเซียนา: รากำจัดแมลงศัตรูพืช 1. บิวเวอเรีย รากำจัดแมลงศัตรูพืช กับ ดร.มงคล อุตมโท 2. ขั้นตอนการผลิตสปอร์ราบิวเวอเรียบนข้าวสาร

รู้จัก รู้ใช้ เอ็น พี วี จุลินทรีย์กำจัดศัตรูพืช

รู้จัก รู้ใช้ เอ็น พี วี จุลินทรีย์กำจัดศัตรูพืช

ดาวน์โหลดเอกสาร รายการ Club Farmday ตอน NPV ไวรัสกำจัดหนอนร้ายhttps://www.youtube.com/watch?v=MoQD_Njzljc รายการ Club Farmday Special ตอน ทำไมต้องใช้ไวรัส NPV ประสบการณ์จากผู้ใช้งานจริงกว่า 10 ปีhttps://www.youtube.com/watch?v=64wt_hkBK90 บทความ NPV ไวรัสกำจัดหนอนร้ายhttps://www.nstda.or.th/agritec/npv/ ขอคำแนะนำและสั่งซื้อไวรัส NPV ทีมวิจัยเทคโนโลยีไวรัสเพื่อควบคุมแมลงศัตรูพืช กลุ่มวิจัยนวัตกรรมสุขภาพสัตว์และการจัดการศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค)โทรศัพท์ 0 2564 6700 ต่อ 3781 บริษัท ไบรท์ออร์แกนิค จำกัด114/146 หมู่ 10 ต.วัดชลอ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130โทรศัพท์ 064