ดาวน์โหลดเอกสาร

รายการ Club Farmday ตอน NPV ไวรัสกำจัดหนอนร้าย
https://www.youtube.com/watch?v=MoQD_Njzljc

รายการ Club Farmday Special ตอน ทำไมต้องใช้ไวรัส NPV ประสบการณ์จากผู้ใช้งานจริงกว่า 10 ปี
https://www.youtube.com/watch?v=64wt_hkBK90

บทความ NPV ไวรัสกำจัดหนอนร้าย
https://www.nstda.or.th/agritec/npv/

ขอคำแนะนำและสั่งซื้อไวรัส NPV

ทีมวิจัยเทคโนโลยีไวรัสเพื่อควบคุมแมลงศัตรูพืช กลุ่มวิจัยนวัตกรรมสุขภาพสัตว์และการจัดกา
ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค)
โทรศัพท์ 0 2564 6700 ต่อ 3781

บริษัท ไบรท์ออร์แกนิค จำกัด
114/146 หมู่ 10 ต.วัดชลอ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130
โทรศัพท์ 064 5363549

บริษัท บีไบโอ จำกัด
106/8 ซอยลาดพร้าว 35 ถนนลาดพร้าว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 081 8061268

รู้จัก รู้ใช้ เอ็น พี วี จุลินทรีย์กำจัดศัตรูพืช