ไวรัส NPV กำจัดหนอนศัตรูพืช

1. ไวรัส NPV คืออะไร

2. วิธีสังเกตหนอนเพื่อการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ

3. Tips การใช้ NPV อย่างไรให้ได้ผลดีขึ้น

4. การต่อเชื้อไวรัส NPV ไว้ใช้ในครั้งต่อไป

บิวเวอเรีย บาเซียนา: รากำจัดแมลงศัตรูพืช

1. บิวเวอเรีย รากำจัดแมลงศัตรูพืช กับ ดร.มงคล อุตมโท

2. ขั้นตอนการผลิตสปอร์ราบิวเวอเรียบนข้าวสาร

สารชีวภัณฑ์กำจัดศัตรูพืช