สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร (สท.) ได้ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านสัตว์ที่หลากหลาย ให้เกิดประโยชน์ต่อการใช้งานทางด้านเกษตร  อาทิ การเลี้ยงหนอนแม่โจ้เพื่อกำจัดขยะอินทรีย์และเป็นอาหารของสัตว์เลี้ยง การเลี้ยงไส้เดือนดิน การเลี้ยงไรน้ำนางฟ้าเพื่อเป็นอาหารปลาสวยงาม การเลี้ยงปูนาและเลี้ยงปลาไหลในบ่อซีเมนต์ เพื่อเป็นทางเลือกอาชีพเสริมใหม่ให้เกษตรกร