ผอ.ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (STKS) บรรยายให้ความรู้ในการเตรียมพร้อม​รับมือกฎหมายดิจิทัล สาระสำคัญที่ควรตั้งรับเพื่อการบริหารจัดการสารสนเทศ ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต) ให้กับผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ กกต. และเครือข่ายฯ