คำคม นักวิทย์: โทมัส โชรเดอร์ แชมเบอร์ลิน

คำคม นักวิทย์: โทมัส โชรเดอร์ แชมเบอร์ลิน

⚛ คำคม นักวิทย์ ⚛
เรียบเรียงโดย ดร.นำชัย ชีววิวรรธน์

Falsity in intellectual action is intellectual immorality.

– Thomas Chrowder Chamberlin

ความไม่ถูกต้องในทางวิชาการ ถือเป็นความไร้ศีลธรรมทางวิชาการ

– โทมัส โชรเดอร์ แชมเบอร์ลิน

——————-

โทมัส โชรเดอร์ แชมเบอร์ลิน
(25 กันยายน ค.ศ.1843 – 15 พฤศจิกายน ค.ศ.1928)

เป็นนักธรณีวิทยาชาวอเมริกันและนักการศึกษา เขาก่อตั้งวารสาร Journal of Geology (ที่มีชื่อเสียงมากในวงการธรณีวิทยา) ขึ้นในปี ค.ศ. 1893 และทำหน้าที่เป็นบรรณาธิการของวารสารดังกล่าวนานหลายปี

⚛ นิตยสารสาระวิทย์ โดย สวทช.
🔗 Website: https://www.nstda.or.th/sci2pub/sarawit
🇫 Facebook: https://www.facebook.com/sarawitnstda
🐦 Twitter: https://twitter.com/sarawitnstda