เทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 18 (Science Film Festival 2022)

เกี่ยวกับเทศกาล

        เทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เป็นการเฉลิมฉลองการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เอเชียใต้ แอฟริกาและตะวันออกกลาง ภายใต้ความร่วมมือกับพันธมิตรในท้องถิ่นซึ่งช่วยส่งเสริมความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และช่วยกระตุ้นการตระหนักถึงประเด็นปัญหาทางวิทยาศาสตร์ร่วมสมัย เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในปัจจุบันผ่านทางภาพยนตร์นานาชาติที่มาพร้อมกับกิจกรรมด้านการศึกษา เทศกาลจะมีการนำเสนอประเด็นทางวิทยาศาสตร์ที่เข้าถึงได้ง่ายและสนุกสนานแก่ผู้ชมในวงกว้าง และแสดงให้เห็นว่าวิทยาศาสตร์สามารถสนุกได้ งานกิจกรรมดังกล่าวได้เติบโตขึ้นอย่างมากนับตั้งแต่มีการจัดครั้งแรกในปี 2548 และกลายเป็นงานกิจกรรมที่ใหญ่ที่สุดในโลกในด้านนี้ โดยในปีนี้เทศกาลได้รับภาพยนตร์ที่ส่งเข้าคัดเลือกจำนวน 174 เรื่อง จาก 41 ประเทศ โดยมีภาพยนตร์จำนวน 91 เรื่อง จาก 27 ประเทศ ที่ได้รับการคัดเลือกอย่างเป็นทางการและจะถูกนำไปจัดฉายในเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2565

โอกาสที่เท่าเทียมกันในวิทยาศาสตร์

          โอกาสที่เท่าเทียมกันหมายถึงสถานะของความเป็นธรรมซึ่งคนเราได้รับการปฏิบัติเหมือนๆ กัน โดยปราศจากอุปสรรคที่ถูกสร้างขึ้นหรืออคติหรือการเลือกที่รักมักที่ชัง นวัตกรรมที่เกิดจากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม และคณิตศาสตร์ (STEM) ได้ก่อให้เกิดผลเชิงบวกในแทบทุกด้านของชีวิตมนุษย์ แต่แม้กระทั่งในทุกวันนี้ วิทยาศาสตร์ก็ยังสามารถทำให้เกิดความเท่าเทียมน้อยลงและเกิดปัญหารุนแรงขึ้น และการที่ชนกลุ่มน้อยและสตรีในองค์กรทางวิทยาศาสตร์ถูกมองข้ามมาอย่างต่อเนื่องก็แสดงให้เห็นถึงปัญหาที่ท้าทายการบ่มเพาะบุคลากรทางวิทยาศาสตร์ระดับนานาชาติให้เพียงพอ ความหลากหลายทางวิทยาศาสตร์หมายถึงการปลูกฝังความสามารถและส่งเสริมความเป็นเลิศในสังคมอย่างเต็มรูปแบบ ความหลากหลายถือเป็นสิ่งสำคัญที่จะนำความเป็นเลิศมาสู่ STEM บุคลากรทางวิทยาศาสตร์ที่มีความหลากหลายและครอบคลุมนั้นจะนำเอาภูมิหลัง มุมมอง และประสบการณ์ที่มีในวงกว้างที่สุดมาใช้ เพื่อให้เกิดนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ด้านวิทยาศาสตร์อย่างสูงสุด เทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ปี พ.ศ. 2565 มุ่งมั่นที่จะเพิ่มความตระหนักในประเด็นเรื่องความหลากหลายและการมีส่วนร่วมในสาขา STEM ของกลุ่มคนที่ถูกมองข้ามซึ่งการศึกษาและการทำงานด้านวิทยาศาสตร์จะมอบโอกาสที่เท่าเทียมกันเพื่อผลประโยชน์ของทุกภาคส่วนในสังคม

          องค์กรผู้ร่วมจัดงานในประเทศไทย ขอเชิญทุกท่านมาร่วมเรียนรู้ผ่านภาพยนตร์จากเทศกาลครั้งนี้ร่วมกัน ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน – 20 ธันวาคม 2565 โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

          หากท่านมีความสนใจที่จะรับชมภาพยนตร์ในเทศกาลฯ ในรูปแบบออนไลน์ โปรดลงทะเบียนเพื่อขอรับลิงก์และรหัสผ่านในการรับชมภาพยนตร์โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ทางเทศกาลฯ ขอแจ้งให้ทราบว่าเราไม่อนุญาตให้มีการเผยแพร่ลิงก์และรหัสผ่านดังกล่าวไว้บนสื่อโซเชียลมีเดียทุกรูปแบบ รวมถึงไม่อนุญาตให้ส่งต่อข้อมูลเหล่านี้ให้แก่บุคคลที่สาม ห้ามมิให้นำภาพยนตร์ในเทศกาลฯ ไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ รวมถึงการบันทึกภาพ และดาวน์โหลดภาพยนตร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

          สำหรับผู้ที่สนใจรับชมแบบออนไลน์ สามารถแจ้งขอรหัสเข้ารับชมทางออนไลน์ได้ที่  https://www.goethe.de/ins/th/th/kul/sup/sff/amd.html


[ รายชื่อภาพยนตร์ และ เรื่องย่อภาพยนตร์ ]
 

 

About Author