“ดร.กฤษฎ์ชัย สมสมาน” รับตำแหน่ง ผอ. SEAMEO STEM-ED คนใหม่

          เปิดตัวผู้อำนวยการ ศูนย์ SEAMEO STEM-ED คนใหม่ “ดร.กฤษฎ์ชัย สมสมาน” ซึ่งเข้ารับตำแหน่งเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมา โดยดำรงตำแหน่งต่อจาก ดร.พรพรรณ ไวทยางกูร ที่หมดวาระไปก่อนหน้านี้

          สำหรับศูนย์ SEAMEO STEM-ED เป็นองค์การระหว่างประเทศที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทยตามมติ ครม. ภายใต้การตกลงร่วมกันระหว่างสภารัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Southeast Asian Ministers of Education Council หรือ SEAMEC) ของกลุ่มชาติสมาชิกอาเซียน ภารกิจหลักเพื่อเป็นศูนย์กลางวิจัยพัฒนา เผยแพร่องค์ความรู้นวัตกรรมด้านสะเต็มศึกษา พร้อมให้คำเสนอแนะแก่ผู้กำหนดนโยบายใน 11 ชาติอาเซียน

          ก่อนหน้านี้ ดร.กฤษฎ์ชัย เคยผ่านการดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักเลขาธิการ SEAMEO (ด้านการบริหารและการสื่อสาร) ด้วยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ดร.กฤษฎ์ชัย มีหน้าที่รับผิดชอบเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทำงานด้านดิจิทัลของสำนักเลขาธิการ SEAMEO ช่วยเสริมสร้างความสามารถในการตอบสนองต่อความท้าทายขององค์กร

          นอกจากนี้ ดร.กฤษฎ์ชัย ยังเคยดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่อาวุโสของสำนักเลขาธิการอาเซียนในกรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย และเป็นผู้อำนวยการฝ่ายสื่อวิทยาศาสตร์ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) อีกด้วย

          โดยในช่วงที่ทำงานอยู่ สวทช. ด้วยทักษะและความสามารถที่หลากหลาย ความหลงใหลในวิทยาศาสตร์ ศิลปะ และดนตรี ได้รับการพิสูจน์จากรางวัล “เมขลา” (รางวัลระดับชาติที่ใหญ่ที่สุดสำหรับรายการทีวี) จากรายการทีวีเรื่อง “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย” ที่ ดร.กฤษฎ์ชัย เป็น Producer และประพันธ์เพลงประกอบ รวมถึงเป็นผู้ผลักดันโครงการ​ Kibo-ABC ซึ่ง​เป็นความ​ร่วมมือ​ระหว่าง ​สวทช. กับองค์การ​สำรวจ​อวกาศ​ญี่ปุ่น​ หรือ JAXA​ ให้เกิดกิจกรรม STEM ด้านอวกาศ​ ส่งเสริมให้เยาวชนไทยได้ร่วมกิจกรรมอวกาศ​มากมาย เช่น โครงการส่งไอเดียของเด็กไทยขึ้นไปทดลองบนอวกาศ และเปิดโอกาสให้เยาวชนไทยร่วมทดลองการปลูกพืชโดยใช้เมล็ดพันธุ์ที่ส่งขึ้นสู่อวกาศ พร้อมกันกับนักบินอวกาศญี่ปุ่น บนสถานีอวกาศนานาชาติ เป็นต้น

          ดร.กฤษฎ์ชัย มีพื้นฐานความรู้ทางด้านวิศวกรรม และให้ความสนใจใกล้ชิดในเรื่องนวัตกรรมมาโดยตลอด จึงได้มีความคิดริเริ่มนำ “Maker Faire” ซึ่งเป็นการรวมตัวกันของคนทั่วโลกในด้านหุ่นยนต์ทำเองหรืองาน DIY, การพิมพ์ 3 มิติ, คอมพิวเตอร์, ศิลปะ งานฝีมือ และวัฒนธรรมของเมกเกอร์ เข้ามาสู่ประเทศไทย ทำให้เกิดเป็นงาน Maker Faire Bangkok ที่ดึงดูดเมกเกอร์และผู้ที่สนใจจำนวนมากจากทั่วทุกมุมโลกมาร่วมงานในประเทศไทย ซึ่งงานนี้ได้สร้างความตื่นตัวให้เกิดขึ้นในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เกี่ยวกับความสำคัญของ STEM/Maker Education โดยนำไปสู่การจัดตั้งพื้นที่สำหรับเมกเกอร์และห้องปฏิบัติการทั่วประเทศ

          หลังจากได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการศูนย์ SEAMEO STEM-ED ดร.กฤษฎ์ชัย ได้ให้คำปฏิญาณว่า “ผมมั่นใจว่าความแข็งแกร่ง ความสามารถ และความร่วมมือกับพันธมิตรของเราจะช่วยนำ STEM Education ไปสู่แถวหน้าในภูมิภาค การศึกษา STEM มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนามนุษย์ การเตรียมแรงงานในอนาคตเพื่อเผชิญกับความท้าทายของโลก VUCA ซึ่งย่อมาจากคำว่า Volatility (ความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว) Uncertainty (ความไม่แน่นอน) Complexity (ความซับซ้อน) และ Ambiguity (ความคลุมเครือ) ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ของ SEAMEO STEM-ED ผมจะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อให้มั่นใจว่า ศูนย์ได้ปฏิบัติตามพันธกิจและเป้าหมายเพื่อความเจริญรุ่งเรืองอย่างยั่งยืนของภูมิภาค”

เรียบเรียงข้อมูลจาก
https://www.facebook.com/SEAMEOSTEMED

About Author