Podcast รายการ Sci เข้าหู EP51 : น้ำยาเคลือบโซลาร์เซลล์ลดการเกาะของน้ำและฝุ่น

          ผลิตภัณฑ์จากงานวิจัย “น้ำยาเคลือบโซลาร์เซลล์ลดการเกาะของน้ำและฝุ่น” ซึ่งเป็นนวัตกรรมสารเคลือบนาโนสูตรพิเศษสำหรับการเคลือบแผงโซลาร์เซลล์ เพื่อลดการเกาะตัวของฝุ่น ลดภาระการบำรุงรักษา และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้า

          นิตยสารสาระวิทย์ ได้รับเกียรติจาก ดร.ธันยกร เมืองนาโพธิ์ หรือ ดร.เอิ๊ก นักวิจัยทีมวิจัยนวัตกรรมเคลือบนาโน ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ หรือนาโนเทค สวทช. และ Managing Director บริษัทนาโน โค๊ตติ้ง เทค จำกัด จะมาเล่าถึงผลงานวิจัยชิ้นนี้ รวมถึงชีวิตและตัวตนที่น่าสนใจของ ดร.เอิ๊ก

แขกรับเชิญ

ดร.ธันยกร เมืองนาโพธิ์ (เอิ๊ก)
ทีมวิจัยนวัตกรรมเคลือบนาโน กลุ่มวิจัยวัสดุผสมและการเคลือบนาโน
ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (NANOTEC) สวทช.

ผู้ดำเนินรายการ

ดร.สัญชัย คูบูรณ์ (เล็ก)
กลุ่มวิจัยการเร่งปฏิกิริยาและการคำนวณระดับนาโน
ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (NANOTEC) สวทช.


 

About Author