คำคม นักวิทย์: แอลเบิร์ต ไอน์สไตน์

คำคม นักวิทย์: แอลเบิร์ต ไอน์สไตน์

⚛ คำคม นักวิทย์ ⚛
เรียบเรียงโดย ดร.นำชัย ชีววิวรรธน์

To raise new questions, new possibilities, to regard old problems from a new angle, requires creative imagination and marks real advance in science.

– Albert Einstein

การตั้งคำถามใหม่ๆ มองหาความเป็นไปได้ใหม่ๆ มองปัญหาเดิมๆ ด้วยมุมมองใหม่ๆ จำเป็นต้องใช้จินตนาการสร้างสรรค์และถือเป็นความก้าวหน้าอย่างแท้จริงของวิทยาศาสตร์

– แอลเบิร์ต ไอน์สไตน์

——————-

แอลเบิร์ต ไอน์สไตน์
(14 มีนาคม พ.ศ. 2422 – 18 เมษายน พ.ศ. 2498)

นักฟิสิกส์ทฤษฎีชาวเยอรมันเชื้อสายยิว ผู้คิดค้นทฤษฎีสัมพัทธภาพ และสมการอันลือลั่นเกี่ยวกับพลังงานและมวล

นั่นก็คือ E = mc2 เขามีส่วนร่วมในการพัฒนากลศาสตร์ควอนตัม สถิติกลศาสตร์ และจักรวาลวิทยา ได้รับรางวัลโนเบลสาขาฟิสิกส์ในปี พ.ศ. 2464 จากการอธิบายปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กทริก