คำคมนักวิทย์ สตีเฟน ฮอว์กิง

เรียบเรียงโดย ดร.นำชัย ชีววิวรรธน์


เราก็เป็นแค่เพียงลิงฉลาด ๆ พวกหนึ่งบนโลกน้อย ๆ ดวงหนึ่งที่เป็นบริวารดาวฤกษ์ที่มีลักษณะสามัญยิ่ง แต่การที่เราเข้าใจเอกภพได้ ทำให้เราเป็นสิ่งที่พิเศษมาก

– สตีเฟน ฮอว์กิง

We are just an advanced breed of monkeys on a minor planet of a very average star. But we can understand the Universe. That makes us something very special.

– Stephen Hawking

สตีเฟน ฮอว์กิง
(8 มกราคม พ.ศ. 2485 – 14 มีนาคม พ.ศ. 2561)

เป็นนักฟิสิกส์ทฤษฎีและนักจักรวาลวิทยาชาวอังกฤษ เขาเป็นนักวิทยาศาสตร์คนแรกที่นำเอาทฤษฎีสัมพัทธภาพ (theory of relativity) และกลศาสตร์ควอนตัม (quantum mechanics) มาใช้สร้างทฤษฎีทางจักรวาลวิทยา

ใน พ.ศ. 2545 บีบีซีจัดให้ฮอว์กิงเป็น 1 ใน 100 ชาวอังกฤษที่ยิ่งใหญ่ที่สุด ผลงานหนังสือวิทยาศาสตร์ “ประวัติย่อของกาลเวลา (A Brief History of Time)” ของเขาทำสถิติติดอันดับหนังสือเบสต์เซลเลอร์ติดต่อกันนานถึง 237 สัปดาห์ ฮอว์กิงป่วยเป็นโรค ALS (amyotrophic lateral sclerosis) ซึ่งทำให้เขาค่อย ๆ กลายเป็นอัมพาต และต้องติดต่อสื่อสารโดยผ่านอุปกรณ์สังเคราะห์ข้อความและเสียงแทน

About Author