“QueQ” แอปพลิเคชันบริหารการท่องเที่ยววิถีใหม่ “ไร่เลย์โมเดล”

          QueQ (คิวคิว)​ โดย บริษัท คิวคิว (ประเทศไทย) จำกัด คือหนึ่งในผลงานของผู้ประกอบการนวัตกรรม ภายใต้โครงการบ่มเพาะธุรกิจโทคโนโลยี (Incubator) ของ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนยีแห่งชาติ (สวทช.) และได้รับทุน Startup Voucher หรือทุนสนับสนุนโครงการสร้างผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยีนวัตกรรม โดยล่าสุดได้มีการจับคู่กับผู้ใช้งานจริงแล้วอย่างชมรมธุรกิจการท่องเที่ยวอ่าวไร่เลย์ แหลมพระนาง ด้วยการนำแอปพลิเคชันมาใช้จัดการความหนาแน่นของนักท่องเที่ยวในช่วงสถานการณ์หลังคลายล็อคดาวน์​ เพื่อให้สามารถบริหารการท่องเที่ยวได้อย่างมีประสิทธิภาพ

            สมบูรณ์ หง้าฝ้า ประธานชมรมฯ กล่าวว่า ก่อนจะเกิดการระบาดของเชื้อก่อโรคโควิด-19 มีนักท่องเที่ยวเข้าพักในพื้นที่มากกว่า 2 พันคน และมีกลุ่มเดินทางไปกลับประมาณ 5,000 คนต่อวัน ส่งผลให้เกิดความคับคั่งและก่อให้เกิดมลภาวะด้านต่างๆ จึงมีความตั้งใจที่จะจัดระเบียนพื้นที่ใหม่ ภายใต้แนวคิด “ไรเลย์โมเดล”​ เช่น การจัดระเบียบเรือ การจัดโซนกิจกรรมหรือจุดท่องเที่ยวยอดนิยม การจัดการปัญหาขยะบนชายฝั่ง และการยกระดับความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยว เป็นต้น

            วิชุพรรณ ภูเก้าล้วน นายกสมาคมโรงแรมกระบี่ เสริมว่า สิ่งแรกที่ตั้งเป้าหมายให้ QueQ เข้ามามีส่วนช่วยเรื่องการบริหารงาน คือ การจัดการเรื่องจำนวนคนเข้าออก เพื่อบริหารจุดจอดเรือ โดยตั้งเป้าให้มีนักท่องเที่ยวเดินทางไปกลับต่อวันไม่เกิน 2 พันคน

รังสรรค์ พรมประสิทธิ์ ซีอีโอ บริษัท คิวคิว (ประเทศไทย) จำกัด

          รังสรรค์ พรมประสิทธิ์​ ซีอีโอ บริษัท คิวคิว (ประเทศไทย) จำกัด อธิบายในส่วนของแอปพลิเคชัน QueQ ว่า จุดเริ่มต้นของการพัฒนาแอปพลิเคชัน QueQ มาจากการเป็นแอปพลิเคชันจองคิวร้านอาหาร จนปัจจุบันได้มีการนำมาประยุกต์ใช้กับการบริหารการรองรับผู้เข้าใช้งานของพื้นที่ประเภทอื่นๆ เช่น สถานที่ท่องเที่ยว ร้านเสริมความงาม จุดรับของ (Drive thru) รวมถึงมีการนำมาใช้กับพื้นที่อุทยาน ซึ่งมีการใช้งานจริงแล้ว 127 แห่งจาก 155 แห่ง

          “ในส่วนของอ่าวไร่เลย์ แหลมพระนาง จ.กระบี่ ได้นำ QueQ มาปรับใช้กับการบริหารจัดการความสามารถในการรองรับนักท่องเที่ยว (Carrying capacity) ซึ่งจะมีบริการใหม่ที่เพิ่มเข้ามานอกจากการจองคิวเพื่อเข้าเที่ยวในพื้นที่ คือ การตรวจสอบคิวการให้บริการเรือเพื่อเดินทางเข้าออกเกาะ ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถจองล่วงหน้าและจ่ายค่าบริการผ่านทางแอปพลิเคชัน เมื่อนักท่องเที่ยวได้รับการแจ้งเตือนว่าถึงเวลาใช้บริการแล้ว ก็เพียงนำแอปพลิเคชันไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ แอปพลิเคชัน QueQ จะเอื้ออำนวยความสะดวกการทำงานของเจ้าหน้าที่ในด้านการตรวจสอบการจอง ปริมาณความหนาแน่นของแต่ละสถานที่และแต่ละกิจกรรม ผ่านระบบบริหารจัดการหลังบ้าน ซึ่งแอปพลิเคชันนี้รองรับจำนวนผู้ใช้งานได้แบบไม่จำกัด และมีทีมดูแลตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อให้การใช้งานสะดวกมากที่สุด”

About Author