ฉลากหวาน มัน เค็ม อ่านเป็นได้ประโยชน์

ฉลากหวาน มัน เค็ม อ่านเป็นได้ประโยชน์

ส่วนที่ 1
บอกให้ทราบคุณค่าทางโภชนาการ ได้แก่ พลังงาน น้ำตาล ไขมัน โซเดียม ที่จะได้รับจากการบริโภคอาหารนั้นต่อหนึ่งหน่วยบรรจุภัณฑ์ เช่น ต่อ 1 ถุง หรือ 1 ซอง เป็นต้น

ส่วนที่ 2
บอกให้ทราบว่า เพื่อความเหมาะสมควรแบ่งบริโภคกี่ครั้ง (จะแสดงส่วนนี้เมื่อมีข้อแนะนำให้แบ่งบริโภคมากกว่า 1 ครั้ง)

ส่วนที่ 3
บอกให้ทราบว่า เมื่อบริโภคอาหารนั้นหมดทั้งบรรจุภัณฑ์ (เช่น หมดทั้งถุง หรือหมดทั้งซอง ฯลฯ) จะได้รับพลังงาน น้ำตาล ไขมัน และโซเดียม ปริมาณเท่าไร

ส่วนที่ 4
บอกให้ทราบว่าเมื่อบริโภคอาหารนั้นหมดทั้งบรรจุภัณฑ์ (เช่น หมดทั้งถุง หรือหมดทั้งซอง ฯลฯ) จะได้รับพลังงาน น้ำตาล ไขมัน และโซเดียม คิดเป็นร้อยละเท่าไรของปริมาณสูงสุดที่แนะนำให้บริโภคต่อวัน


ฉลากหวาน มัน เค็ม หรือฉลาก GDA (Guideline Daily Amount) คือฉลากที่แสดงค่าพลังงาน (กิโลแคลอรี่) น้ำตาล (กรัม) ไขมัน (กรัม) และโซเดียม (มิลลิกรัม) ในหนึ่งหน่วยบรรจุภัณฑ์ เช่น ซอง ถุง กล่องของผลิตภัณฑ์อาหารนั้น โดยจะแสดงอยู่ด้านหน้าบรรจุภัณฑ์ สามารถพบได้ในอาหารสำเร็จรูปที่พร้อมบริโภคทันทีบางชนิด ได้แก่

  • มันฝรั่งทอดหรืออบกรอบ
  • ข้าวโพดคั่วทอดหรืออบกรอบ
  • ข้าวเกรียบหรืออาหารขบเคี้ยวชนิดอบพอง
  • ขนมปังกรอบหรือแครกเกอร์หรือบิสกิต
  • เวเฟอร์สอดไส้

ฉลากหวาน มัน เค็ม บอกอะไร บอกให้เรารู้ว่าอาหารที่กำลังรับประทานมีพลังงาน น้ าตาล ไขมัน และโซเดียม ในปริมาณเท่าไร ค่าที่แสดงเป็นร้อยละ จะทำให้ทราบว่า หากรับประทานอาหารนั้นแล้ว จะได้รับพลังงาน น้ำตาล ไขมัน และโซเดียม ในปริมาณร้อยละเท่าไรของปริมาณที่ควรรับประทานในหนึ่งวัน โดยมีเป้าหมายในแต่ละวันไม่ควรได้รับเกิน 100% เปรียบเทียบปริมาณพลังงาน น้ำตาล ไขมัน และโซเดียม ระหว่างผลิตภัณฑ์อาหารชนิดเดียวกันและเลือกผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับเราได้อย่างง่าย ๆ เช่น

-หากกำลังควบคุมน้ำหนัก ควรเลือกผลิตภัณฑ์ที่มีปริมาณพลังงานน้อยกว่า

-หากกังวลเรื่องน้ำตาล หรือเป็นโรคเบาหวาน ควรเลือกผลิตภัณฑ์ที่มีน้ำตาลน้อยกว่า

-หากกังวลเรื่องไขมัน หรือมีภาวะไขมันในเลือดสูง ควรเลือกผลิตภัณฑ์ที่มีไขมันน้อยกว่า

-หากกังวลเรื่องโซเดียม หรือมีภาวะความดันโลหิตสูง ควรเลือกผลิตภัณฑ์ที่มีโซเดียมน้อยกว่า นอกจากนี้ ยังสามารถช่วยวางแผนการรับประทานอาหารได้อย่างดี ตัวอย่างเช่น เมื่อต้องการรับประทานอาหารสำเร็จรูปที่ให้พลังงานสูงในมื้อนั้น มื้อถัดไปก็เลือกรับประทานอาหารสำเร็จรูปที่มีพลังงานน้อย ๆ หรือ จะทำให้ทราบว่าหากรับประทานอาหารสำเร็จรูปถุงนั้นหมดถุงในครั้งเดียวจะได้รับพลังงานสูงมาก ดังนั้น ควรแบ่งรับประทานในปริมาณที่แสดงจำนวนครั้งในการรับประทานไว้ เพื่อไม่ให้ได้รับพลังงานมากเกินไป