ม.มหิดล มอบกว่า 700 ทุนช่วยเหลือนักศึกษาเยียวยาปัญหาวิกฤติเศรษฐกิจ COVID-19

           ปัญหาวิกฤติ COVID-19 ส่งผลกระทบในวงกว้าง ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่างๆ มากมาย รวมทั้งปรากฏการณ์ที่พลิกโฉมโลกแห่งการศึกษาที่ต้องปรับสู่ระบบออนไลน์ ทำให้นักศึกษาและผู้ปกครองต้องแบกรับค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นจากการต้องจัดหาอุปกรณ์ทางการศึกษาให้เอื้อต่อการเรียนในระบบดังกล่าว ท่ามกลางปัญหาสภาพเศรษฐกิจที่บอบช้ำจากวิกฤติ COVID-19 เช่นปัจจุบัน

          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เรืออากาศโท ทันตแพทย์ชัชชัย คุณาวิศรุต รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า ที่ผ่านมามหาวิทยาลัยมหิดลได้มีนโยบายช่วยเหลือนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤติ COVID-19 อย่างเต็มที่ โดยได้มีการจัดสรรงบประมาณเกือบ 4 ล้านบาท เพื่อมอบเป็นทุนช่วยเหลือแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลที่ได้รับความเดือดร้อนกว่า 700 ทุน ทุนละ 5,000 บาท นอกเหนือจากการช่วยเหลือโดยให้ผ่อนผันชำระค่าเทอม การคืนค่าเทอมบางส่วน การให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาปลอดดอกเบี้ย การยกเว้นค่าน้ำค่าไฟสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลที่อยู่หอพัก รวมทั้งการให้นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลที่เรียนออนไลน์สามารถคืนหอพักได้โดยไม่เสียค่าปรับ ฯลฯ

          นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยมหิดล ยังห่วงใยดูแลสุขภาพของนักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดลทุกคนเป็นอย่างดี โดยได้มอบสวัสดิการประกัน COVID-19 ให้เป็นรายปี โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลที่เรียนออนไลน์นั้นยังสามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลในส่วนที่เกินสิทธิ์ 30 บาทรักษาทุกโรคได้โดยไม่ต้องย้ายสิทธิ์ ในวงเงินที่ไม่เกิน 10,000 บาทต่อปี ตลอดจนได้จัดบริการ “Mahidol Friends” เพื่อให้คำปรึกษาปัญหาสุขภาพจิต และความเครียดที่เกิดจากวิกฤติ COVID-19 และการเรียน รวมทั้งบริการ Hotline ที่นักศึกษาสามารถโทรมาปรึกษาได้ตลอด 24 ชั่วโมง นอกจากนี้ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ยังสามารถใช้บริการแอปพลิเคชั่น OOCA เพื่อใช้วิดีโอคอลปรึกษาปัญหากับจิตแพทย์ หรือนักจิตวิทยามืออาชีพได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายอีกด้วย

          “น้องเติ้ล” นักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 2 ในวิทยาเขตต่างจังหวัดแห่งหนึ่งของมหาวิทยาลัยมหิดล ที่ได้รับทุนช่วยเหลือจากวิกฤติ COVID-19 ดังกล่าวเล่าว่า ตนได้นำทุนที่ได้รับจากมหาวิทยาลัยมหิดลไปซื้ออุปกรณ์เพื่อการเรียนในระบบออนไลน์ในราคาที่ไม่แพงนัก รวมทั้งได้ใช้เพื่อเป็นค่าครองชีพของครอบครัวในระหว่างที่ผู้ปกครองต้องหยุดพักทำงานเนื่องจากวิกฤติ COVID-19 ซึ่งตนได้มีการปรับตัวโดยฝึกวางแผนให้ใช้จ่ายอย่างรัดกุมยิ่งขึ้น รวมทั้งได้มองหางานพิเศษทำเพื่อจุนเจือครอบครัวในยามที่ขาดแคลนรายได้ ซึ่งทุนที่ได้รับ 5,000 บาทนั้น สามารถต่อชีวิตของครอบครัวในยามขาดแคลนได้ ตั้งใจว่าหากในภายภาคหน้าตนมีกำลังทรัพย์ จะขอกลับมาเป็น “ผู้ให้” เพื่อส่งต่อสิ่งดีๆ ดังที่มหาวิทยาลัยมหิดลมอบให้เพื่อต่อชีวิตนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ต่อไป

          นอกจากทุนช่วยเหลือนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤติ COVID-19 แล้ว มหาวิทยาลัยมหิดลยังได้จัดสรรทุนเพื่อช่วยเหลือนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ทั้งแบบให้ครั้งเดียว 50,000 บาท และแบบให้อย่างต่อเนื่องปีละ 50,000 บาท จนจบการศึกษา อีกเกือบ 300 ทุน โดยพิจารณาจากนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลที่มีผลการเรียนสะสม หรือ GPA ไม่ต่ำกว่า 2.25 และคัดเลือกจากใบสมัครและการสัมภาษณ์

           “น้องมิมม์” นักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 3 ของมหาวิทยาลัยมหิดล หนึ่งในผู้ได้รับทุน ซึ่งมาจากต่างจังหวัด และเดินทางคนเดียวเข้ากรุงเทพฯ ครั้งแรกตั้งแต่จบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเพื่อศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยมหิดล และใช้ชีวิตโดยเรียนไปด้วยทำงานไปด้วย ไม่เกี่ยงแม้งานขายรองเท้าในตลาดนัด โดยเชื่อมั่นว่าทุกงานให้ประสบการณ์แก่ชีวิตได้เหมือนกัน ซึ่ง “งานที่ยิ่งใหญ่ คือ งานที่ทำด้วยความตั้งใจ และทุ่มเท” ตอนเห็นประกาศชื่อตัวเองได้รับทุน 50,000 บาทรู้สึกเหมือนมี “รถฟักทอง” มาจอดรอตรงหน้า ทำให้ชีวิตที่กำลังติดขัด เหมือนอยู่ในทางตัน ได้เห็นทางสู่แสงสว่างอีกครั้ง

          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เรืออากาศโท ทันตแพทย์ชัชชัย คุณาวิศรุต กล่าวทิ้งท้ายว่า ขณะนี้มหาวิทยาลัยมหิดลกำลังพัฒนาระบบที่เรียกว่า “Career Support Service” เพื่อช่วยเหลือนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลหางานทำในระบบออนไลน์ และจัดสรรงบประมาณสำหรับให้นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลได้เข้าถึงบทเรียนออนไลน์ LinkedIn Learning เพื่อเพิ่มศักยภาพของนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลอย่างรอบด้าน ซึ่งจะสามารถเข้าถึงได้จากแอปพลิเคชัน We Mahidol โดยเชื่อว่าจะเป็นการช่วยเหลือนักศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดลได้อย่างยั่งยืน และคาดว่าระบบดังกล่าวจะพร้อมใช้ภายในเดือนพฤษภาคม 2564 นี้ ซึ่งจะสามารถส่งผลดีต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศชาติในภาพรวมได้ส่วนหนึ่งต่อไป


สัมภาษณ์ และเขียนข่าวโดย
ฐิติรัตน์ เดชพรหม
นักประชาสัมพันธ์ (ชำนาญการ) งานสื่อสารองค์กร กองบริหารงานทั่วไป
สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล โทร. 0-2849-6210

About Author