ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับบัญชีนวัตกรรมไทย

 


โทรศัพท์ :  ติดต่องานส่งเสริมนวัตกรรมสู่เชิงพาณิชย์

 

                   0-2564-8000 หรือ 0-2564-7000 ต่อ 71392, 71390, 71386 


โทรศัพท์ : ติดต่อนักวิเคราะห์ผู้รับผิดชอบผลงานนวัตกรรม

 

             นาย ชนรรถ พุทธานนท์                     โทรศัพท์ : 0-2564-7000 ต่อ 71387


             นางสาว เสาวภา จันทร์เทศ               โทรศัพท์ : 0-2564-7000 ต่อ 71388

             นาย ทรงธรรม์ จันทรักษ์                   โทรศัพท์ : 0-2564-7000 ต่อ 71393

             นางสาว ปิยาพัชร แสนเปา                โทรศัพท์ : 0-2564-7000 ต่อ 71394


             
นาง สิริรัตน์ ปิยะกุลดำรง                  โทรศัพท์ : 0-2564-7000 ต่อ 71395


            


   

           โทรสาร : 0-2564-7081                     อีเมล : ifs-ins@nstda.or.th


ที่อยู่ และ แผนที่

งานส่งเสริมนวัตกรรมสู่เชิงพาณิชย์ (INS)
ฝ่ายบริการทางการเงินเพื่อนวัตกรรม (IFS)

ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

111 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง
จังหวัดปทุมธานี 12120

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ บัญชีนวัตกรรมไทย

 

มาตรการส่งเสริมด้านการเงิน ภาษี และอื่น ๆ

 

                  กรณีมีความสนใจเกี่ยวกับมาตรการส่งเสริมด้านการเงิน ภาษี หรือมีความประสงค์ในการต่อยอดงานวิจัยเพื่อประโยชน์เชิงพาณิชย์ สามารถทดลองใช้ web application “IFs Match” เพื่อเป็นฐานข้อมูลสำหรับงานที่เกี่ยวข้อง และเจ้าหน้าที่สามารถติดต่อกลับเพื่อแนะนำบริการเพิ่มเติม

ตามลิ้งค์แบบฟอร์มนี้
Request Form : การจับคู่บริการ สวทช. (nstda.or.th)