เซรามิก

แก้ว

เทียน

อื่นๆ

 • เครื่องใช้บนโต๊ะอาหาร
  เซรามิก แก้ว เมลามีน ภาชนะเคลือบอีนาเมล ที่เป็นภาชนะเครื่องใช้บนโต๊ะอาหาร ได้แก่ จาน ชาม แก้ว ถ้วย เหยือก โถ แจกัน เป็นต้น รวมถึง เทียน เชิงเทียน

เซรามิก

การทดสอบสอบทางกายภาพ

 • ความสามารถในการใช้งานในเครื่องไมโครเวฟ
  • BS EN 15284: Materials and articles in contact with food stuffs. Test method for the resistance to microwave heating of ceramic, glass, glass-ceramic or plastic cookware
 • ความทนทานต่อสารชะล้างในเครื่องล้างจาน
  • EN 12875-4: Mechanical dishwashing resistance of utensils. Rapid test for domestic ceramic articles
 • ความดูดซึมน้ำ
  • BS EN 1217 Method A & C: Materials and articles in contact with foodstuffs. Test methods for water absorption of ceramic articles
 • ความทนทานต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิอย่างเฉียบพลัน
  • PT 33 (Holloware articles)
  • BS EN 1183: Materials and articles in contact with foodstuffs. Test methods for thermal shock and thermal shock endurance
 • ความทนทานในการใช้งานระหว่างตู้แช่แข็งกับเตาอบ หรือ ตู้แช่แข็งกับเครื่องไมโครเวฟ
  • PT 36: Freezer to oven
  • PT 37: Freezer to microwave
 • ความต้านทานต่อการแตกราน
  • BS 4034: Specification for vitrified hotelware
  • BS EN 13258: Materials and articles in contact with foodstuffs. Test methods for crazing resistance of ceramic articles
  • BS 3402: Specification for quality of vitreous china sanitary appliances
 • ความสามารถในการทนทานต่อแรงกระแทก
  • ASTM C368-88: Standard Test Method for Impact Resistance of Ceramic Tableware (Edge chipping)
  • BS EN 12980: Materials and articles in contact with foodstuffs. Non-metallic articles for catering and industrial use. Method of test for the determination of impact resistance. (Edge chipping)
  • PT32 or BCRL 1: Handle strength
  • ASTM C368-88: Standard Test Method for Impact Resistance of Ceramic Tableware
 • Translucency
  • EN 1184: Materials and articles in contact with foodstuffs. Test methods for translucency of ceramic articles
  • BS 5416: Specification for china tableware
 • Table Top Testing
  • PT 35: Handwashing
  • PT 35: Pouring or Lid fit
  • PT 35: Handle or Knob temperature
  • PT 35: Water Retention/Leakage
  • PT 35: Stability of free articles
 • XRF
  • BS 5416: Specification for china tableware
 • Metal marking
 • อื่นๆ

การทดสอบทางเคมี

 • การหาปริมาณโลหะหนักที่หลุดออกจากผิวเคลือบของภาชนะ
  • FDA
  • Proposition 65
  • ISO 6486-1&2: Ceramic ware and glass dinnerware in contact with food – Release of lead and cadmium
  • European Communities, 84/500/EEC, Ceramic articles intended to come into contact with foodstuffs requirement on lead and cadmium
  • EN 1388-1&2: Materials and articles in contact with foodstuffs – silicate surfaces
  • Lip/Rim ASTM C927: Lead and Cadmium Extracted from the Lip and Rim Area of Glass Tumblers Externally Decorated with Ceramic Glass Enamels
  • Lip/Rim EN 1388: Materials and articles in contact with foodstuffs. Silicate surfaces. Determination of the release of lead and cadmium from ceramic ware
  • BS 6748: Specification for limits of metal release from ceramic ware, glassware, glass ceramic ware and vitreous enamel ware
  • ISO 8391-1&2: Ceramic cookware in contact with food — Release of lead and cadmium
  • ISO 4531: Vitreous and porcelain enamels — Release from enamelled articles in contact with food
  • อื่นๆ

แก้ว

การทดสอบทางกายภาพ

 • ความสามารถในการใช้งานในเครื่องไมโครเวฟ
  • BS EN 15284: Materials and articles in contact with food stuffs. Test method for the resistance to microwave heating of ceramic, glass, glass-ceramic or plastic cookware
 • ความทนทานต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิอย่างเฉียบพลัน
  • PT 33: Holloware articles
  • BS EN 1183: Materials and articles in contact with foodstuffs. Test methods for thermal shock and thermal shock endurance
 • ความทนทานในการใช้งานระหว่างตู้แช่แข็งกับเตาอบ หรือ ตู้แช่แข็งกับเครื่องไมโครเวฟ
  • PT 36: Freezer to oven
  • PT 37: Freezer to microwave
 • ความสามารถในการทนทานต่อแรงกระแทก
  • BS EN 12980: Materials and articles in contact with foodstuffs. Non-metallic articles for catering and industrial use. Method of test for the determination of impact resistance. (Edge chipping)
 • Table Top Testing
  • PT 35: Handwashing
  • PT 35: Pouring or Lid fit
  • PT 35: Handle or Knob temperature
  • PT 35: Water Retention/Leakage
  • PT 35: Stability of free articles
 • ความเครียดของแก้ว
  • ASTM C148: Standard Test Methods for Polariscopic Examination of Glass Containers
  • ASTM F2179: Standard Specification for Annealed Soda-Lime-Silicate Glass Containers That Are Produced for Use as Candle Containers
 • XRF
  • BS 3828: Specification for crystal glass

การทดสอบทางเคมี

 • การหาปริมาณโลหะหนัก
  • FDA
  • Proposition 65
  • ISO 6486-1&2: Ceramic ware and glass dinnerware in contact with food – Release of lead and cadmium
  • Lip/Rim ASTM C927: Lead and Cadmium Extracted from the Lip and Rim Area of Glass Tumblers Externally Decorated with Ceramic Glass Enamels
  • BS 6748: Specification for limits of metal release from ceramic ware, glassware, glass ceramic ware and vitreous enamel ware
  • ISO 7086: Glass hollowware in contact with food — Release of lead and cadmium
  • อื่นๆ

เทียน เชิงเทียน

 • Performance testing & Product safety
  • ASTM F2058: Standard Specification for Candle Fire Safety Labeling
  • ASTM F2417: Standard Specification for Fire Safety for Candles
  • ASTM F1972: Standard Guide for Terminology Relating to Candles and Associated Accessory Items
  • ASTM F2601: Standard Specification for Fire Safety for Candle Accessories
  • ASTM F2179: Standard Specification for Annealed Soda-Lime-Silicate Glass Containers That Are Produced for Use as Candle Containers
  • ASTM C148 Standard test methods for polariscopic examination of glass containers
  • BS EN 15426 Candles – Test method for measuring the soot index
  • BS EN 15493 Candles – Specification for fire safety
  • BS EN 15494 Candles – Product safety labels and warnings
  • อื่นๆ

กระเบื้องเซรามิก

การทดสอบทางกายภาพ

 • มิติและคุณภาพผิวหน้า
  • มอก. 2398 กระเบื้องเซรามิก เล่ม 2 วิธีตรวจสอบมิติและคุณภาพผิวหน้า
  • ISO 10545 Ceramic tiles Part 2: Determination of dimensions and surface quality
  • EN ISO 10545 Ceramic tiles Part 2: Determination of dimensions and surface quality
  • BS EN ISO 10545 Ceramic tiles Part 2: Determination of dimensions and surface quality
 • การดูดซึมน้ำ
  • มอก. 2398 กระเบื้องเซรามิก เล่ม 3 วิธีหาการดูดซึมน้ำ ความพรุนปรากฎ ความหนาแน่นสัมพัทธ์ปรากฎและความหนาแน่นรวม
  • ISO 10545 Ceramic tiles Part 3: Determination of water absorption, apparent porosity, apparent relative density and bulk density
  • EN ISO 10545 Ceramic tiles Part 3: Determination of water absorption, apparent porosity, apparent relative density and bulk density
  • BS EN ISO 10545 Ceramic tiles Part 3: Determination of water absorption, apparent porosity, apparent relative density and bulk density
 • ความต้านทานแรงกดแตกและโมดุลัสแตกร้าว
  • มอก. 2398 กระเบื้องเซรามิก เล่ม 4 วิธีหามอดุลัสแตกร้าวและความต้านแรงกดแตก
  • ISO 10545 Ceramic tiles Part 4: Determination of modulus of rupture and breaking strength
  • EN ISO 10545 Ceramic tiles Part 4: Determination of modulus of rupture and breaking strength
  • BS EN ISO 10545 Ceramic tiles Part 4: Determination of modulus of rupture and breaking strength
 • ความต้านทานแรงกระแทกโดยการวัดค่าสัมประสิทธิ์การคืนสภาพ
  • มอก. 2398 กระเบื้องเซรามิก เล่ม 5 วิธีหาค่าความต้านทานแรงกระแทกโดยการวัดค่าสัมประสิทธิ์การคืนสภาพ
  • ISO 10545 Ceramic tiles Part 5: Determination of impact resistance by measurement of coefficient of restitution
  • EN ISO 10545 Ceramic Tiles Part 5: Determination of impact resistance by measurement of coefficient of restitution
  • BS EN ISO 10545 Ceramic Tiles Part 5: Determination of impact resistance by measurement of coefficient of restitution
 • ความทนการขัดถูลึก
  • มอก. 2398 กระเบื้องเซรามิก เล่ม 6 วิธีหาความทนการขัดถูลึกสำหรับกระเบื้องชนิดไม่เคลือบ
  • ISO 10545 Ceramic tiles Part 6: Determination of resistance to deep abrasion for unglazed tiles
  • EN ISO 10545 Ceramic tiles Part 6: Determination of resistance to deep abrasion for unglazed tiles
  • BS EN ISO 10545 Ceramic tiles Part 6: Determination of resistance to deep abrasion for unglazed tiles
 • ความทนการขัดถูผิวหน้า
  • มอก. 2398 กระเบื้องเซรามิก เล่ม 7 วิธีหาความทนการขัดถูผิวหน้าสำหรับกระเบื้องชนิดเคลือบ
  • ISO 10545 Ceramic tiles Part 7: Determination of resistance to surface abrasion for glazed tiles
  • EN ISO 10545 Ceramic tiles Part 7: Determination of resistance to surface abrasion for glazed tiles
  • BS EN ISO 10545 Ceramic tiles Part 7: Determination of resistance to surface abrasion for glazed tiles
 • การขยายตัวทางความร้อนเชิงเส้น
  • มอก. 2398 กระเบื้องเซรามิก เล่ม 8 วิธีหาค่าการขยายตัวทางความร้อนเชิงเส้น
  • ISO 10545 Ceramic tiles Part 8: Determination of linear thermal expansion
  • EN ISO 10545 Ceramic tiles Part 8: Determination of linear thermal expansion
  • BS EN ISO 10545 Ceramic tiles Part 8: Determination of linear thermal expansion
 • ความทนทานต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิอย่างเฉียบพลัน
  • มอก. 2398 กระเบื้องเซรามิก เล่ม 9 วิธีหาค่าความต้านทานการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิอย่างฉับพลัน
  • ISO 10545 Ceramic tiles Part 9: Determination of resistance to thermal shock
  • EN ISO 10545 Ceramic tiles Part 9: Determination of resistance to thermal shock
  • BS EN ISO 10545 Ceramic tiles Part 9: Determination of resistance to thermal shock
 • การขยายตัวเนื่องจากความชื้น
  • มอก. 2398 กระเบื้องเซรามิก เล่ม 10 วิธีหาค่าการขยายตัวเนื่องจากความชื้น
  • ISO 10545 Ceramic tiles Part 10: Determination of moisture expansion
  • N ISO 10545 Ceramic tiles Part 10: Determination of moisture expansion
  • BS EN ISO 10545 Ceramic tiles Part 10: Determination of moisture expansion
 • ความทนการราน
  • มอก. 2398 กระเบื้องเซรามิก เล่ม 11 วิธีหาความทนการรานสำหรับกระเบื้องชนิดเคลือบ
  • ISO 10545 Ceramic tiles Part 11: Determination of crazing resistance for glazed tiles
  • EN ISO 10545 Ceramic tiles Part 11: Determination of crazing resistance for glazed tiles
  • BS EN ISO 10545 Ceramic tiles Part 11: Determination of crazing resistance for glazed tiles
 • ความต้านทานต่ออุณหภูมิที่เย็นจัด
  • มอก. 2398 กระเบื้องเซรามิก เล่ม 12 วิธีหาค่าความต้านทานอุณหภูมิเยือกแข็ง
  • ISO 10545 Ceramic tiles Part 12: Determination of frost resistance
  • EN ISO 10545 Ceramic tiles Part 12: Determination of frost resistance
  • BS EN ISO 10545 Ceramic tiles Part 12: Determination of frost resistance
 • ความทนสารเคมี
  • มอก. 2398 กระเบื้องเซรามิก เล่ม 13 วิธีหาความทนสารเคมี
  • ISO 10545 Ceramic tiles Part 13: Determination of chemical resistance
  • EN ISO 10545 Ceramic tiles Part 13: Determination of determination of chemical resistanc
  • BS EN ISO 10545 Ceramic tiles Part 13: Determination of determination of chemical resistance
 • ความทนการเปรอะเปื้อน
  • มอก. 2398 กระเบื้องเซรามิก เล่ม 14 วิธีหาความทนการเปรอะเปื้อน
  • ISO 10545 Ceramic tiles Part 14: Determination of resistance to stains
  • EN ISO 10545 Ceramic tiles Part 14: Determination of resistance to stains
  • BS EN ISO 10545 Ceramic tiles Part 14: Determination of resistance to stains
 • ความต้านทานต่อรอยด่าง
  • มอก. 2398 กระเบื้องเซรามิก เล่ม 14 วิธีหาความทนการเปรอะเปื้อน
  • ISO 10545 Ceramic tiles Part 14: Determination of resistance to stains
  • EN ISO 10545 Ceramic tiles Part 14: Determination of resistance to stains
  • BS EN ISO 10545 Ceramic tiles Part 14: Determination of resistance to stains
 • การหาความแตกต่างเพียงเล็กน้อยของสี
  • มอก. 2398 กระเบื้องเซรามิก เล่ม 16 วิธีหาค่าความแตกต่างของสี
  • ISO 10545 Ceramic tiles Part 16: Determination of small colour differences
  • EN ISO 10545 Ceramic tiles Part 16: Determination of small colour differences
  • BS EN ISO 10545 Ceramic tiles Part 16: Determination of small colour differences
 • การหาค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทาน
  • prEN 13552 – based on DIN 51130, DIN 51097
  • BS 7976: Pendulum testers. Method of operation
   Slipperiness Dynamic Slip
   Gloss of the Surfaces
  • ISO 2813: Paints and varnishes — Determination of gloss value at 20 degrees, 60 degrees and 85 degrees
  • ASTM-D523: Standard Test Method for Specular Gloss

การทดสอบทางเคมี

 • การหาปริมาณโลหะตะกั่ว และแคดเมียม ที่หลุดออกจากกระเบื้องเคลือบ
  • มอก. 2398 กระเบื้องเซรามิก เล่ม 15 วิธีหาค่าตะกั่วและแคดเมียมของกระเบื้องชนิดเคลือบ
  • ISO 10545 Ceramic tiles Part 15: Determination of lead and cadmium given off by glazed tiles
  • EN ISO 10545 Ceramic tiles Part 15: Determination of Lead and Cadmium given off by glazed tiles
  • BS EN ISO 10545 Ceramic tiles Part 15: Determination of Lead and Cadmium given off by glazed tiles

สุขภัณฑ์เซรามิก

 • มอก. 792 เครื่องสุขภัณฑ์เซรามิก: โถส้วมนั่งราบ
 • BS 3402: Specification for quality of vitreous china sanitary appliances
 • อื่นๆ

วัสดุก่อสร้าง

 • มอก. 2601 คอนกรีตบล็อกมวลเบา แบบเติมฟองอากาศ
 • อื่นๆ

ก๊อกน้ำและฝักบัวอาบน้ำสำหรับเครื่องสุขภัณฑ์

 • มอก. 2067 ก๊อกน้ำสำหรับเครื่องสุขภัณฑ์ เฉพาะด้านสิ่งแวดล้อม: การประหยัดน้ำ
 • มอก. 2066 ฝักบัวอาบน้ำ เฉพาะด้านสิ่งแวดล้อม: การประหยัดน้ำ
 • อื่นๆ

ผลิตภัณฑ์อื่นๆ (ยังไม่มีรายละเอียด)