เครื่องใช้บนโต๊ะอาหาร

เซรามิก แก้ว เมลามีน ภาชนะเคลือบอีนาเมล ที่เป็นภาชนะเครื่องใช้บนโต๊ะอาหาร ได้แก่ จาน ชาม แก้ว ถ้วย เหยือก โถ แจกัน เป็นต้น รวมถึง เทียน เชิงเทียน

การทดสอบทางกายภาพ (คุณภาพของผลิตภัณฑ์และการใช้งาน)

 • ความสามารถในการใช้งานในเครื่องไมโครเวฟ
 • ความทนทานต่อสารชะล้างในเครื่องล้างจาน
 • ความดูดซึมน้ำ
 • ความเครียดของแก้ว
 • ความทนทานต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิอย่างเฉียบพลัน
 • ความทนทานในการใช้งานระหว่างตู้แช่แข็งกับเตาอบ หรือ ตู้แช่แข็งกับเครื่องไมโครเวฟ
 • ความต้านทานต่อการแตกราน
 • ความสามารถในการทนทานต่อแรงกระแทก
 • การตรวจสอบคุณภาพของกาน้ำ
 • การทดสอบแจกัน
  การทดสอบเทียนและเชิงเทียน
 • อื่นๆ

การทดสอบทางเคมี

 • การหาปริมาณโลหะหนักที่หลุดออกจากผิวเคลือบของภาชนะ

 กระเบื้องเซรามิก

การทดสอบทางกายภาพ

 • มิติและคุณภาพผิวหน้า
 • การดูดซึมน้ำ
 • ความต้านทานแรงกดแตกและโมดุลัสแตกร้าว
 • ความทนการขัดถูลึก
 • ความทนการขัดถูผิวหน้า
 • ความทนการราน
 • ความทนสารเคมี
 • ความทนการเปรอะเปรื้อน
 • การขยายตัวทางความร้อนเชิงเส้น
 • ความทนทานต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิอย่างเฉียบพลัน
 • การขยายตัวเนื่องจากความชื้น
 • ความต้านทานต่ออุณหภูมิที่เย็นจัด
 • ความต้านทานต่อรอยด่าง
  การหาความแตกต่างเพียงเล็กน้อยของสี
 • การหาค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทาน
 • Pendulum Test
 • Ramp Test

การทดสอบทางเคมี

 • การหาปริมาณโลหะตะกั่ว และแคดเมียม ที่หลุดออกจากกระเบื้องเคลือบ

สุขภัณฑ์เซรามิก

มอก.792-2554 เครื่องสุขภัณฑ์เซรามิกโถส้วมนั่งราบ

 • มิติ
 • ความหนา
 • ระดับน้ำดักกลิ่น
 • ลักษณะผิว
 • ความบิดเบี้ยว
 • การชะล้าง
 • การรั่วของอากาศ
 • คอห่าน
 • การขังน้ำ
 • การชักโครก
 • อัตราการไหลของน้ำชักโครก
 • การราน
 • การดูดซึมน้ำ
 • ความทนสารเคมี

วัสดุก่อสร้าง

มอก.2601-2556 คอนกรีตบล็อกมวลเบา แบบเติมฟองอากาศ

 • มิติ
 • ความต้านทานแรงอัด
 • ความหนาแน่นเชิงปริมาตร
 • ความดูดซึมน้ำ

ก๊อกน้ำและฝักบัวอาบน้ำสำหรับเครื่องสุขภัณฑ์

มอก.2067 : 2552 – ก๊อกน้ำสำหรับเครื่องสุขภัณฑ์ เฉพาะด้านสิ่งแวดล้อม : การประหยัดน้ำ

 • มิติ
 • สมรรถนะ
 • ความทนแรงดัน
 • ปริมาตรน้ำ
 • ความคงทนต่อการใช้งานผลที่เกิดขึ้นกับน้ำ

มอก.2066-2552 – ฝักบัวอาบน้ำ เฉพาะด้านสิ่งแวดล้อม : การประหยัดน้ำ

 • ขนาด
 • การรั่วซึม
 • ปริมาตรน้ำ
 • ความทนการหมุนของหัวฝักบัวแบบก้านแข็งเฉพาะหัวฝักบัวปรับมุมได้