เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2566 สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร (สท.) สวทช. ร่วมกับมหาวิทยลัยกาฬสินธุ์ จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการมัดย้อมฝ้าย” ให้กลุ่มผ้ามัดย้อมบ้านหนองชำไฮ ตำบลด่าน อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติ์ธนัตถ์ ญาณพิสิษฐ์ ผู้อำนวยศูนย์ความเป็นเลิศด้านสิ่งทอพื้นเมืองแพรวากาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เป็นวิทยากรให้ความรู้การใช้เอนไซม์เอนอีซทำความสะอาดผ้าฝ้าย การสกัดสีจากพืชในชุมชน เช่น ใบมะม่วงให้สีเหลืองอ่อน เปลือกเพกาให้สีเหลืองเข้ม โดยใช้สารส้ม น้ำปูนใสและดินทุ่งกุลาเป็นสารมอร์แดนท์* ทำให้เม็ดสีเข้มขึ้นและสีย้อมติดทนนาน

ผู้เข้าร่วมอบรมได้ฝึกปฏิบัติมัดย้อมผ้าเช็ดหน้าและเสื้อเป็นลวดลายต่างๆ พร้อมต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ของกลุ่มฯ และทดสอบจำหน่ายในงานกาชาดของจังหวัดศรีสะเกษช่วงปลายปีนี้

*มอร์แดนท์หรือสารช่วยย้อม คือ วัตถุธาตุที่ใช้ผสมสีเพื่อให้สีติดแน่นกับผ้าที่ย้อม มีทั้งที่ได้จากเคมีและธรรมชาติ เช่น เหล็ก ทองแดง สารส้ม ดิน เปลือกไม้ เป็นต้น

สท.-ม.กาฬสินธุ์ เสริมความรู้มัดย้อมฝ้าย-สกัดสีจากพืชท้องถิ่น ต่อยอดผลิตภัณฑ์ให้ชุมชน