สท.-ม.กาฬสินธุ์เติมความรู้เพิ่มทักษะกลุ่มทอผ้าไหมอำเภอชุมพลบุรีด้วยเทคโนโลยี

สท.-ม.กาฬสินธุ์เติมความรู้เพิ่มทักษะกลุ่มทอผ้าไหมอำเภอชุมพลบุรีด้วยเทคโนโลยี

เมื่อวันที่ 24-26 มกราคม 2567 สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร (สท.) สวทช. ร่วมกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติ์ธนัตถ์ ญาณพิสิษฐ์ สาขาวิชานวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ นำองค์ความรู้การใช้เอนไซม์เอนอีซ (ENZease) ทำความสะอาดเส้นไหม เทคนิคการสกัดสีและการย้อมสีธรรมชาติ ถ่ายทอดให้กลุ่มอาชีพทอผ้าไหมบ้านม่วงสวรรค์ กลุ่มทอผ้าไหมบ้านยางใหม่อำเภอชุมพลบุรี และเครือข่ายชุมชนทอผ้าของสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ รวมกว่า 90 คน โดยได้ร่วมทดสอบใช้เอนไซม์เอนอีซทำความสะอาดเส้นไหม ประหยัดเวลาการเตรียมเส้นไหมสำหรับการย้อมสีได้มากกว่า 50% และฝึกทักษะการสกัดสีจากพืชในท้องถิ่น ได้แก่ ใบสักแห้ง ใบขี้เหล็ก ต้นเข ประโหด (มะพูด) ฝักคูนอ่อนฝักคูนแก่ ร่วมกับการใช้สารมอร์แดนท์ต่างๆ ทำให้ได้เส้นไหมมากกว่า 10 เฉดสี