ผักไม่โต ผักเป็นโรค หนอนกินผัก
ผักเน่า ผักไม่สด
ปลูกแล้วขายไม่ได้ ขายไม่หมด  ฯลฯ

สารพัดปัญหาที่คนปลูกผักต้องเคยเจอ …ทำอย่างไรจะจัดการปัญหาเหล่านี้ได้

หลักสูตรอบรมออนไลน์ “ปลูกผักอย่างฉลาด ลดความเสี่ยง เลี่ยงขาดทุน”