ข้อควรรู้!

  • พลาสติกโรงเรือน UV7% หมายถึง มีส่วนผสมของสารเพิ่มความทนทานต่อ UV ในเนื้อพลาสติก 7% พลาสติกโรงเรือนที่ผสมสารเพิ่มความทนทานต่อ UV มากกว่า จะทนทานต่อแสงแดดได้ยาวนานกว่า ทำให้พลาสติกทนทาน ใช้งานกลางแจ้งได้นาน ดังเช่น พลาสติกโรงเรือน UV7% เมื่อเทียบกับพลาสติกโรงเรือน UV3%   
  • ตาข่ายกันแมลง ขนาดตาถี่มาก มีผลต่อการระบายอากาศและความชื้น

ข้อควรคำนึง!  กรณีโรงเรือนปลูกพืชต้นทุนต่ำ ควรเลือกไม้ไผ่ที่รองรับน้ำหนักเหล็กได้และเหมาะสมกับการใช้งาน เช่น เสา ควรเป็นไม้ไผ่ขนาดใหญ่ แข็งแรง เส้นผ่านศูนย์กลางอย่างน้อย 4-5 นิ้วขึ้นไป เช่น ไผ่ตง ไผ่ซางหม่น ไผ่ศรีสุข โครงหลังคา ควรเป็นไม้ไผ่ที่เหนียวและยึดหยุ่น รับแรงลมปะทะได้ เช่น ไม้ไผ่รวกดำ ไม้ไผ่รวกแดง นอกจากนี้อายุของไม้ไผ่เป็นสิ่งสำคัญ ควรมีอายุไม่น้อยกว่า 3-4 ปีขึ้นไป (ขึ้นอยู่กับชนิดไม้ไผ่) ลำไผ่อายุน้อยจะมีปริมาณแป้งมาก มอดทำลายได้ง่าย

ปลูกพืชผักใน “โรงเรือน” ให้ได้คุณภาพ ได้ราคา