โคที่เติบโตแข็งแรง เป็นต้นทางสู่คุณภาพของเนื้อโค ซึ่งนั่นหมายถึงโคจำเป็นต้องได้รับอาหารที่มีคุณภาพ ซึ่งมีทั้งอาหารสำเร็จรูปหรืออาหารหมักจากวัตถุดิบที่หลากหลาย นอกจากนี้ยังอาหารผสมสำเร็จรูป หรืออาหารทีเอ็มอาร์ (TMR) ซึ่งเป็นนวัตกรรมอาหารโคที่นำอาหารหยาบและอาหารข้นมาผสมกันในอัตราส่วนที่เหมาะสม ซึ่งช่วยลดต้นทุนการใช้วัตถุดิบที่นำมาเป็นส่วนผสมอาหารโคที่หายากขึ้น

โค