ยาก่อนอาหาร VS ยาหลังอาหาร

ยาก่อนอาหาร VS ยาหลังอาหาร

ยาก่อนอาหาร

คือยาที่ดูดซึมได้ดีขณะท้องว่าง หรือยามีฤทธิ์รักษาอาการที่เกิดขึ้นเมื่อรับประทานอาหาร
กินยาก่อนอาหาร 15 – 30 นาที
ส่วนยาลดกรดในกระเพาะควรกินก่อนอาหาร 1 ชั่วโมง

ยาหลังอาหาร

เป็นยาที่อาหารไม่มีผลต่อการดูดซึมจึงรับประทานหลังอาหารได้
รับประทานหลังอาหาร 15 นาที
ยาที่ระคายเคืองต่อกระเพาะอาหาร เช่น ยาแก้ปวด และยาต้านอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยด์ ควรรับประทานหลังอาหารทันที และเพื่อลด
ผลข้างเคียงที่ทำให้ระคายเคืองกระเพาะอาหารควรดื่มน้ำตามมาก ๆ

* หากลืมกินยาก่อนอาหาร ห้ามนำยาก่อนอาหารมากินพร้อมกับยาหลังอาหาร เพราะอาจส่งผลต่อการรักษาของยาบางตัวได้

ข้อมูลจาก อย.